ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moonshine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moonshine*, -moonshine-

moonshine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moonshine (n.) เหล้าเถื่อน Syn. mountain dew
moonshine (n.) ความเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความไร้สาระ, ความไร้เหตุผล
moonshine (n.) แสงจันทร์
moonshine (sl.) เหล้าวิสกี้ราคาถูก
moonshiner (n.) ผู้ต้มเหล้าเถื่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
moonshiner(มูน'ไชเนอะ) n. ผู้กลั่นหรือทำเหล้าเถื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stock car racing got its start during Prohibition with moonshine runners fleeing federal agents.รถแข่งสต็อก got เริ่มต้นในช่วงห้าม กับนักวิ่งแสงจันทร์ fleeing ตัวแทนรัฐบาลกลาง
NASCAR has its roots back in the 1940s, when the Moonshine runners, basically naughty hicks, smuggling illegal booze across county lines, would modify their cars to out run the cops.ซึ่งต้องย้อนยุคไปถึงช่วงปี 1940 เมื่อนักส่งเหล้าเถื่อน ซึ่งมีเท้าหนักเป็นพื้นฐาน ข่นส่งเหล้าเถื่อนตามเส้นทางในเมือง
The cars the Moonshine runners favoured were ones like this, a respectable looking 1941 Ford Business Coupe, which wouldn't raise the suspicions of a passing policeman.หนึ่งในรถขนเหล้าเถื่อน ที่เป็นที่นิยมใช้คือคันนี้ รถยนต์ที่ดูน่าเคารพอย่าง ฟอร์ด บีซิเนส คูเป้ ปี1941 ซึ่งดูไม่เป็นที่น่าสงสัย เวลาขับผ่านรถตำรวจ
As do converted moonshine jugs.เพื่อเอาไปใช้เป็นโหลเหล้าเถื่อน
Only thing is, making moonshine is against the law, so maybe my friend's nose here is wrong this time.ปัญหาก็คือการทำเหล้าเถื่อน มันผิดกฎหมาย ถ้างั๊นบางทีจมูกของเพื่อนผม อาจได้กลิ่นผิดก็ได้
Little mama, I'm up to my moonshine here in Ash biz.เจ้าแม่ ฉันขอทำงานแป๊ปนึง
It's just... my dad always said bad moonshine can make you go blind.มันแค่... พ่อฉันเคยบอกว่าเหล้าเถื่อนห่วยๆ อาจทำให้ตาบอดได้
Moonshine runners used this actual car.คนส่งเหล้าจะใช้รถบ้านๆแบบนี้
I need some,uh,some moonshine.ฉันต้องการเหล้าหน่อย
Okay, it's technically illegal moonshine, but we are scientists honing our craft.โอเคโดยเทคนิคแล้ว มันคือเหล้าเถื่อนผิดกฎหมาย แต่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ คิดค้นเครื่องมือ
"its glory is all moonshine."ชัยชนะมันก็แค่เรื่องไร้สาระ" "สงครามมันนรกชัดๆ"
You guys moonshiners now?พวกคุณต้มเหล้าเถื่อนกันเหรอ?

moonshine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholschmuggler {m}moonshiner [coll.]
Spirituosen {pl}moonshine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moonshine
Back to top