ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miserably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miserably*, -miserably-

miserably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miserably (adv.) อย่างทุกข์ยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ
I thought it would make me miserably homesick.I thought it would make me miserably homesick.
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30,000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30,000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ
What I am having trouble with... is how a thousand men could have failed so miserably against twenty.ที่ข้าไม่เข้าใจคือ คนนับพัน พ่ายแพ้ให้กับคนไม่ถึง 20
"And the godless witch was miserably burnt to death."และเผานางด้วยความร้อนจนถึงแก่ความตาย
Miserably. Painfully.ช้าๆ ทรมาน อย่างเจ็บปวด
She tried, and failed miserably.แม่เธอไม่ได้สอนให้พูดขอบคุณเหรอ?
The eighth, who was adopted away. You know why the bitchy queen died so miserably?แล้วรู้มั้ยว่าทำไมราชินีชั่วร้าย ถึงตายอย่างประหลาด?
If you're trying to turn me on, you just failed miserably.ถ้าคุณพยายามจะปลุกอารมณ์ผม คุณเพิ่งทำพลาดไป
From the moment you told me what Andrew had done and what Sam was threatening to do, I saw this as a test, and I hoped worth all my heart that you would pass it, but you have failed miserably.ตอนที่คุณบอกผมว่าแอนดรูทำอะไรลงไป และแซมข่มขู่คุณให้ทำอะไร ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นบททดสอบ และผมหวังจากใจจริงว่าคุณจะสอบผ่าน
But in life? first great test I failed miserably.แต่ในตอนนั้น เทสต์ครั้งแรก ฉันก็ทำไม่ได้เลย
We tried to create a new world for our relationship to exist in, but we failed miserably.เราพยายามจะสร้างโลกใบใหม่ ที่ๆเหมาะกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ แต่เราก็พลาดอย่างน่าเศร้าใจ

miserably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可哀[kě āi, ㄎㄜˇ ㄞ, 可哀] miserably
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 哭丧着脸 / 哭喪著臉] sullen; to scowl miserably

miserably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically FR:
คับแค้น[adv.] (khapkhaēn) EN: distressfully ; in a troubled manner ; miserably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miserably
Back to top