ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masterful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masterful*, -masterful-

masterful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masterful (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด Syn. perfect, skillful
masterful (adj.) ที่ใช้อำนาจ See also: ที่วางอำนาจ, ที่ชอบข่ม Syn. authoritarian, commanding
masterfully (adv.) อย่างเชี่ยวชาญ
masterfulness (n.) ความเชี่ยวชาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
masterful(มาส'เทอะฟูล) adj. มีความเป็นนาย,มีอำนาจ,วางอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ,เก่ง., See also: masterfully adv. masterfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
masterful(adj) เป็นนาย,เก่ง,มีอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While I appreciate your masterful legal theory...ผมชื่นชมจังไอ้ทฤษฎีแจ่มแหว่มของคุณเนี่ย
Aw, you're a natural fit for something like this, what with your impeccable taste and masterful way of giving orders.เธอช่างเหมาะกับอะไรแบบนี้จริง ด้วยรสนิยมที่ไม่มีที่ติของเธอ ความเป็นผู้นำที่สั่งการได้
It was a masterful performance.มันเป็นการแสดงที่สุดยอดเลยแหละ
Masterful deduction, Sherlock.เข้าใจคิดนี่เชอร์ล็อก
Masterful job, Sidney, top to bottom.ชิ้นโบว์แดงเลย ซิดนี่ย์ ให้หมดลูกเลยนะ
He is very young to be so masterful."เขาเด็กเกินกว่าที่จะมีฝีมือระดับเซียนเช่นนี้
Surely you are masterful.แน่นอน เจ้าต้องเป็นเซียนแน่

masterful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名人芸[めいじんげい, meijingei] (n) masterful performance
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful

masterful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful ; influential ; authoritative FR: puissant

masterful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterhaftigkeit {f}masterfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masterful
Back to top