ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masochism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masochism*, -masochism-

masochism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masochism (n.) โรคจิตซึ่งมีความสุขเมื่อตนได้รับความเจ็บปวด See also: ความสุขเมื่อได้รับความเจ็บปวดทรมาน Syn. fetishism, sadism
English-Thai: HOPE Dictionary
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

masochism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マソヒズム;マゾヒズム[, masohizumu ; mazohizumu] (n) masochism
被虐性愛[ひぎゃくせいあい, higyakuseiai] (n) (sexual) masochism
被虐性欲[ひぎゃくせいよく, higyakuseiyoku] (n) (See マゾヒズム) masochism
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
エスエム[, esuemu] (n) sado-masochism
サドマゾ[, sadomazo] (n,adj-no) (abbr) sadomasochism
サドマゾヒズム[, sadomazohizumu] (n) sadomasochism
マゾ[, mazo] (n) (1) (abbr) (See マゾヒスト) masochist; (2) (abbr) (See マゾヒズム) masochism; (P)
自虐[じぎゃく, jigyaku] (n) masochism; inflicting damage to oneself

masochism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามวิตถาร[n.] (kāmwitthān) EN: sexual pervert ; abnormal sex ; sex perversion ; masochism FR: perversion sexuelle [f]

masochism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masochismus {m}masochism
Sadomasochismus {m}sadomasochism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masochism
Back to top