ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mamma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mamma*, -mamma-

mamma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mamma (n.) เต้านม See also: ต่อมน้ำนม, อวัยวะสำหรับให้นมลูกของผู้หญิงหรือสัตว์ตัวเมีย
mamma (n.) แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ) See also: คุณแม่, มารดา
mammae (n.) คำนามพหูพจน์ของ mammal
mammal (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Syn. beast, creature, vertebrate
mammalian (adj.) ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammary (adj.) เกี่ยวกับเต้านม (ของทั้งคนและสัตว์) See also: เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้นม
mammary gland (n.) เต้านมหรือหัวนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย Syn. udder
mammary of cow (n.) เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง) See also: เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Syn. sheep, or goat
English-Thai: HOPE Dictionary
mamma(มา'มะ,มะมา') n. แม่.,เต้านม,
mammal(แมม'เมิล) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammalian(มะเม'เลียน,มะแมล'เยิน) n.,adj. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, See also: mammality n.
mammalogy(มะแมล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammary(แมม'มะรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเต้านม
English-Thai: Nontri Dictionary
mamma(n) แม่,มารดา
mammal(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mamma; breastเต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary-เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectoral ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mammaแมมมา (mam) [อุตุนิยมวิทยา]
Mammaeเต้านมสัตว์ [การแพทย์]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตัวเมียมีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน  เช่น ช้าง คน ปลาวาฬ ปลาโลมา ค้างคาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mammalian Embryoตัวอ่อนของพวกแมมมอล [การแพทย์]
Mammary Cancer Virusมะเร็งเต้านม, ไวรัส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัตว์กินนม (n.) mammal Syn. สัตว์เลือดอุ่น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (n.) mammal Syn. สัตว์กินนม, สัตว์เลือดอุ่น
mammae (n.) คำนามพหูพจน์ของ mammal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must take mamma her tea.หนูต้องเอาน้ำชาไปให้แม่ก่อนค่ะ
Her mamma works down at the grocery down on the square.งานเต้านมของเธอลง\ที่ของชำลงบนจตุรัส.
It's like what my mamma always said... ' le uova non devono ballare con le pietre. 'เหมือนที่แม่ชั้นเคยพูด "#@$%^%$@@#... ." ผมขอโทษถ้าผมเข้าใจว่าแปลว่าอะไร
Was Jeff a roadie for Mamma Mia for four straight summers?เจฟฟ์เคยเป็นคนยกเครื่องในวงดนตรี ให้Mamma Mia ตลอดฤดูร้อนมั้ย?
That was the woman who gave me and my mamma the exorcism.ทำพิธีไล่ผีให้แม่ชั้นน่ะ
I played "Peasant lady" Mamma Mia.ฉันเคยเล่นเป็นสาวใช้ใน มัมมา มีอา
I don't remember you in Mamma Mia.ฉันจำไม่ได้แล้วว่าเธอเล่น มัมมา มีอา ด้วย
Then you can explain to me why you're wearing your costume from Mamma Mia.ลูกจะได้อธิบายด้วยว่าทำไม ถึงไปเอาชุดจาก มัมมา มีอา มาใส่
♪ One more look, and I forget everything ♪ ♪ Oh-oh ♪ Mamma mia#มองอีกครั้ง ฉันก็จะลืมทุกอย่าง# #Mamma Mia#
♪ One more look, and I forget everything ♪ ♪ Whoa-oa ♪ Mamma mia#มองอีกครั้ง ฉันก็จะลืมทุกอย่างไป# #Mamma Mia#
Mamma mia, does it show again? ♪#Mamma Mia เอาอีกแล้วหรือเนี้ย#
Mamma mia ♪ Mamma mia#Mamma Mia Mamma Mia#

mamma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
食肉目[shí ròu mù, ㄕˊ ㄖㄡˋ ㄇㄨˋ, 食肉目] Carnivora, order of carnivores within Mammalia
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, 颈椎 / 頸椎] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals
黄体[huáng tǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ, 黄体 / 黃體] corpus luteum (glands in female mammals producing progesterone)
跟腱[gēn jiàn, ㄍㄣ ㄐㄧㄢˋ, 跟腱] heel tendon of mammals; Achilles tendon
乳晕[rǔ yùn, ㄖㄨˇ ㄩㄣˋ, 乳晕 / 乳暈] mammary areola
乳腺[rǔ xiàn, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, 乳腺] mammary gland
哺乳动物[bǔ rǔ dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 哺乳动物 / 哺乳動物] mammal
哺乳纲[bǔ rǔ gāng, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄍㄤ, 哺乳纲 / 哺乳綱] Mammalia, the class of mammals
哺乳类[bǔ rǔ lèi, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ, 哺乳类 / 哺乳類] mammals; also written 哺乳動物|哺乳动物
哺乳类动物[bǔ rǔ lèi dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 哺乳类动物 / 哺乳類動物] mammals
袋熊[dài xióng, ㄉㄞˋ ㄒㄩㄥˊ, 袋熊] wombat (native Australian mammal)
发情[fā qíng, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ, 发情 / 發情] oestrus (sexual receptivity in female mammals)
发情期[fā qíng qī, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, 发情期 / 發情期] the breeding season (zool.); oestrus (period of sexual receptivity of female mammals)
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)
胸椎[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, 胸椎] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals

mamma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
九竅[きゅうきょう, kyuukyou] (n) general term for the nine holes in the body of humans and other mammals
乳汁[にゅうじゅう;ちしる;ちちしる, nyuujuu ; chishiru ; chichishiru] (n,adj-no) (1) milk (mammal); (2) milk (plant); milky juice; latex
乳腺[にゅうせん, nyuusen] (n) mammary gland
乳輪;乳りん[にゅうりん, nyuurin] (n,adj-no) areola mammae (circular area around nipple); areola
乳頭[にゅうとう, nyuutou] (n,adj-no) (mammary) nipple; teat
単弓類[たんきゅうるい, tankyuurui] (n) synapsids (formerly used esp. in reference to the mammal-like reptiles)
哺乳[ほにゅう, honyuu] (n) lactation; suckling; mammal
哺乳類;ほ乳類[ほにゅうるい, honyuurui] (n) mammal; mammalian
哺乳類学[ほにゅうるいがく, honyuuruigaku] (n) mammalogy
多乳房症[たにゅうぼうしょう, tanyuuboushou] (n) polymastia (having more than one pair of mammae or breasts); pleomastia; hypermastia
山荒;山荒らし;豪猪[やまあらし;ヤマアラシ, yamaarashi ; yamaarashi] (n) (uk) porcupine (any mammal of suborder Hystricomorpha)
樹懶[なまけもの;ナマケモノ, namakemono ; namakemono] (n) (uk) (See 怠け者) sloth (Sth. Am. tree-dwelling mammal)
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow
海獣[かいじゅう, kaijuu] (n) marine mammal
獣類[じゅうるい, juurui] (n,adj-no) beasts; mammals
貂;黄鼬[てん;テン, ten ; ten] (n) (1) (uk) Japanese marten (Martes melampus); (2) marten (any arboreal weasel-like mammal of genus Martes)
針鼠;蝟[はりねずみ;ハリネズミ, harinezumi ; harinezumi] (n) (uk) hedgehog (any mammal of family Erinaceidae)
霊長目[れいちょうもく, reichoumoku] (n) Primates (order of mammals)
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans

mamma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีเต้านม[n. exp.] (fī taonom) EN: mammary abscess FR:
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ; สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม[n. exp.] (sat liēng l) EN: mammal ; Mammalia FR: mammifère [m]
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่[n. exp.] (sat liēng l) EN: egg-laying mammal FR:

mamma ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mamillarisch {adj}; zur Brust gehörend [anat.]mammary; breast-related

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mamma
Back to top