ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make of*, -make of-

make of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make of (phrv.) ทำจาก See also: สร้างจาก, สร้างด้วย Syn. fashion from, form from, make from, make out of, produce from
make of (phrv.) ทำให้เป็น See also: สร้าง
make of with (phrv.) ขโมย (คำไม่เป็นทางการ)
make off (phrv.) รีบออกไป See also: รีบผละไป Syn. make away
make off with (phrv.) ฉกหนีไป See also: ขโมยและรีบหนีไป Syn. fly off with, get away with
make off with (phrv.) ทำให้สูญเสีย Syn. make away with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธูปไม้ระกำ (n.) joss-sticks make of wintergreen
ทำจาก (v.) make of
ประกอบ (v.) make of Syn. ทำจาก
บวงสรวง (v.) make offerings See also: worship, sacrifice to the spirits Syn. สังเวย
เซ่น (v.) make offerings See also: worship, sacrifice to the spirits Syn. สังเวย, บวงสรวง
เซ่นสรวง (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสังเวย
เซ่นสังเวย (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง
เซ่นไหว้ (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do the workers in England make of what we're doing?คนงานอังกฤษคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราทำ
"And vot do you make of zis, Herr Doktor...!""แล้วคิดว่าหล่อนทำมาจากอะไร ด็อกเตอร์?"
"And vot do you make of zis, Herr Doktor...!""แล้วเธอคิดว่าหล่อนทำจากอะไรล่ะ ด็อกเตอร์?"
What did you make of Uncle Fester?คุณทำอย่างไร Uncle Fester ?
[ Sighs ] Marvin, what do you make of all this?[การทอดถอนใจ] มาร์วินทำในสิ่งที่คุณทำทั้งหมดนี้
Miss Bennet, my sister has a request to make of you.มิสเบนเน็ต น้องสาวผม มีบางสิ่งจะขอร้องคุณครับ
Read it aloud, Lizzy. I hardly know what to make of it myself.อ่านดังๆ เลยลิซซี่ พ่อแทบไม่รู้ว่ามันนำความรู้สึกอะไรมาให้ตัวเอง
Funny I always believed the world is what we make of it.ตลก ฉันมักจะเชื่อว่า โลกคือสิ่งที่เราทำมัน
It's hard to know what to make of this. Have you recently made enemies who might have access to home-made dynamite?ถุงยางก็เหมือนรองเท้าแก้วสำหรับยุคนี้
Now let's see what men make of you!ทีนี้ดูซิว่าผู้ชายจะเห็นเธอเป็นยังไง
They'll be discovered by some future archaeologist, and he won't know what to make of them.สักวันจะต้องโดนขุดค้นพบ โดยนักโบราณคดี
Let's see what you make of them.ดูซิว่าจะจัดการยังไง เอาเลย

make of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバー曲[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover")
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal

make of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าใจว่าอย่างไร[xp] (khaojai wā ) EN: what do you make of that? ; what do you understand by that? FR:
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
เชิดเงินหนี[v. exp.] (choēt ngoen) EN: make off with the money FR:
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings ; worship ; sacrifice to the spirits ; propitiate the spirits by a sacrifice/offerings of food FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นผี[v. exp.] (sen phī) EN: propitiate the spirits make offerings to the spirits ; sacrifice to the spirits FR:
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits FR: honorer les esprits
ติดกัณฑ์เทศน์[v.] (titkanthēt) EN: make offerings to a preaching Buddhist monk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make of
Back to top