ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loafer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loafer*, -loafer-

loafer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loafer (n.) คนที่ขี้เกียจ Syn. lazy person, idler
English-Thai: HOPE Dictionary
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่,ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer,idler
English-Thai: Nontri Dictionary
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She wants him to wave his magic loafer and get me into college.เเม่ฉันละอยากให้เขาร่ายมนต์ใส่ เเล้วทำให้ฉันเข้ามหาลัยให้ได้
5'4" with loafers, I know....หรือเจอบางคนบนเนท และก็พบว่าที่บอกสูง 6 ฟุตหนะจริงๆแล้ว--
Those suits with pedicures and penny loafers. Why would you?แล้วพวกคนในเครื่องแบบขี้โอ่พวกนั้น ทำไมนายบอกเค้าล่ะ?
MAYBE I SHOULD'VE WORN MY LOAFERS THEN... (laughs)ก็ไม่บอกผมจะได้แต่งตัวใหม่
Please. You've been panting at his loafersได้โปรด คุณเคยหอบอยู่ที่loafer ของเขา
As far as foreboding goes, it's a little light in the loafers.จากลางทั้งหมด มันดูเล็กน้อยไปหน่อยนะ
They matched the tread mark to these loafers here.มันตรงกับรอยของรองเท้า ไม่ต้องผูกเชือกพวกนี้
They were penny loafers, and I bloody loved them! What?รองเท้าหนัง คู่นี้ฉันโคตรรักเลย
Right, Rufus? Love the loafers.ฉันรักรองเท้าไม่มีสน
It's pecked through one pair of my loafers.มันจิกทะลุ รองเท้าข้างนึงของผม
And that is the story of how I got Julian and his Prada loafers to Astoria.ทั้งหมดก็คือเรื่องที่ฉันเข้ากับจูเลี่ยน รองเท้าปราด้า จนไปถึงกาแฟแอสโทเรียได้ยังไง

loafer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浪子[làng zǐ, ㄌㄤˋ ㄗˇ, 浪子] loafer; wastrel; prodigal son

loafer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンペン[, runpen] (n,adj-no) loafer (ger
ローファー;ローファーズ[, ro-fa-; ro-fa-zu] (n) loafers
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler

loafer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเกียจคร้าน[n. exp.] (khon kīetkh) EN: idler ; loafer FR: oisif [m] ; oisive [f]

loafer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gammler {m}layabout; loafer; bum
bequemer Halbschuh; Mokassin {m}Loafer [tm]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loafer
Back to top