ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laxity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laxity*, -laxity-

laxity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laxity (n.) ความหย่อน See also: ความหลวม Syn. looseness
English-Thai: HOPE Dictionary
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน,ความหลวม,การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness
English-Thai: Nontri Dictionary
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า

laxity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray
緩怠[かんたい, kantai] (adj-na,n) laxity; negligence

laxity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laxheit {f}laxity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laxity
Back to top