ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kibble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kibble*, -kibble-

kibble ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
kibble(คิบ'เบิล) n. บดเป็นเม็ดหยาบ n. เม็ดหยาบ ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm getting a little tired of liver-flavored kibble all the time.ฉันชักเหนื่อยกับอาหารรสตับแล้วล่ะ
Did you have kibble today?วันนี้คุณกินอาหารเม็ดมาเหรอ?
My partner here says that he has been kitty kibble for two days.คู่หูผมบอกว่า เขาเป็นอาหารแมวมา 2 วันแล้ว
We'll grab you some kibble later.ไว้จะซื้ออาหารหมาให้ทีหลัง
You've had enough food, Marley. You've had two bowls ofkibble.นายกินไม่เคยพอรึไงมาร์ลีย์ ขนาดกินไป 2 ชามแล้วนะ
Sneaking out, serving 60 pounds of kibble, maybe mopping up some drool.เสริฟ์อาหารเม็ด ประมาณ 2 กระสอบ หรือ บางที่ก็ไปเช็ดคราบน้ำลายตามผนังมั่ง
No, Castle, I did not survive a bullet to the heart to die as tiger kibble.ไม่นะแคสเซิล ถ้าฉันไม่รอดล่ะก็ ช่วยัดกระสุนเข้าที่หัวใจ เจ้าเสือตัวนี้ด้วยนะ
And now their kibbles and bits are as clean as a little angel's tear.เหมือนหยาดน้ำตานางฟ้าเชียวแหละ พวก
Kept stealing my dog's kibble.คอยขโมยอาหารสุนัขของผม
Just the same high-performance kibble, plus the occasional table scrap.ก็เหมือนเดิม ให้อาหารเม็ดอย่างดี แล้วก็เพิ่มอาหารของเหลือให้ด้วย
Kibble... Kimmel! You fight balls out.คุณชอบแก้ผ้าไปรบ ผมพูดจริงไม่ได้เปรียบเปรย
Okay. - Kibble?คิบเบิ้ล /N ขอโทษค่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kibble
Back to top