ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jacket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jacket*, -jacket-

jacket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jacket (n.) กระดาษหุ้มหนังสือ See also: กระดาษห่อหนังสือ Syn. dust cover, wrapper
jacket (n.) เปลือก (มันฝรั่งอบ) Syn. potato skin
jacket (n.) เสื้อชั้นนอก See also: แจ็คเก็ต Syn. short coat
English-Thai: HOPE Dictionary
jacket(แจค'คิท) n. เสื้อแจ๊คเก็ต,เสื้อชั้นนอก,สิ่งปกคลุม,เปลือกหุ้ม,ปกหนังสือ vt. ใส่ปลอกหุ้ม,หุ้มห่อ, Syn. case
English-Thai: Nontri Dictionary
jacket(n) เสื้อแจ็กเกต,เปลือก,ปกหนังสือ,ปลอก,ซองเอกสาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jacketแจ็กเกต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจ็คเก็ต (n.) jacket Syn. เสื้อนอก
กุยเฮง (n.) Chinese jacket See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment Syn. เสื้อกุยเฮง
เสื้อกุยเฮง (n.) Chinese jacket See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suggest you wrap it in your jacketฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The seam of his jacket was split, under the shoulder.ตะเข็บของเสื้อของเขาถูกแยกออกภายใต้ไหล่
I'll never put on a life jacket again.ผมจะไม่ใส่เสื้อชูชีพอีกเเล้ว
It was in his jacket hanging on the back of his chair.มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อนอก แขวนไว้ที่พนักเก้าอี้
You can wear my jacket if you want.-แล้วใครไม่เป็นอย่างนั้นบ้างล่ะ
Can you try and reach my left jacket pocket?พ่อ... พยายามล้วงกระเป๋าข้างซ้าย ของเสื้อของผม.. หน่อย?
I shall wish a book jacket that is only letters. No sensational drawings. Yes?ฉันจะขอให้แจ็คเก็ตหนังสือที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ไม่มีภาพวาดที่น่าตื่นเต้น ใช่?
Let me take this jacket off.ผมขอใช้แจ็คเก็ตนี้ออก
In the left pocket of my jacket in the hallway are some car keys.มีกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกตของผม แถวๆทางเดิน.
Well, the jacket will cover it.ดีแจ็คเก็ตจะครอบคลุมมัน
The young lady slipped so suddenly... and you still had time to remove your jacket and your shoes.คุณยังมีเวลาถอดเสื้อกับรองเท้าได้
Maybe it was that camouflage army jacket he was wearing.อาจเป็นเพราะเสื้อทหารละมั้ง
As a matter of fact, can anybody here honestly say they've ever seen Bobby Beers with a jacket with red lapels?และที่สำคัญ มีใครในที่นี้ ...เคยเห็นบ็อบบี้ เบียร์ส ใส่แจ็กเก็ตคอปกแดงบ้าง

jacket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
[shān, ㄕㄢ, 衫] garment; jacket with open slits in place of sleeves
夹克[jiā kè, ㄐㄧㄚ ㄎㄜˋ, 夹克 / 夾克] jacket (loan word)
坎肩[kǎn jiān, ㄎㄢˇ ㄐㄧㄢ, 坎肩] sleeveless jacket (usually cotton); Chinese waistcoat
坎肩儿[kǎn jiān r, ㄎㄢˇ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, 坎肩儿 / 坎肩兒] erhua variant of 坎肩|坎肩, sleeveless jacket (usually cotton); Chinese waistcoat
对襟[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 对襟 / 對襟] buttoned Chinese jacket
[ǎo, ㄠˇ, 袄 / 襖] coat; jacket; short and lined coat or robe
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, 上衣] jacket; upper outer garment
茄克衫[jiā kè shān, ㄐㄧㄚ ㄎㄜˋ ㄕㄢ, 茄克衫] jacket
[rú, ㄖㄨˊ, 襦] jacket; short coat
胸襟[xiōng jīn, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄣ, 胸襟] lapel of jacket; heart; aspiration; vision
救生衣[jiù shēng yī, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄧ, 救生衣] life jacket; life vest

jacket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインドブレーカー;ウィンドブレーカー[, uindobure-ka-; uindobure-ka-] (n) windbreaker; jacket
ウォータージャケット[, uo-ta-jaketto] (n) water jacket
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket
サファリジャケット[, safarijaketto] (n) safari jacket
ジージャン[, ji-jan] (n) (abbr) denim jacket (wasei
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat
ジャケ写[ジャケしゃ, jake sha] (n) jacket picture (i.e. of a record)
スタジアムジャンパー[, sutajiamujanpa-] (n) jacket with team's logo (wasei
スタジャン[, sutajan] (n) (abbr) (See スタジアムジャンパー) jacket with team's logo (wasei
スモーキングジャケット[, sumo-kingujaketto] (n) smoking jacket
スモック[, sumokku] (n) smock; smoking jacket
ディナージャケット[, deina-jaketto] (n) dinner jacket
ノーフォークジャケット[, no-fo-kujaketto] (n) Norfolk jacket
ピージャケット[, pi-jaketto] (n) pea jacket
フローティングベスト[, furo-teingubesuto] (n) (See 救命胴衣) life jacket (wasei
ライフベスト[, raifubesuto] (n) (See 救命胴衣) life vest; life jacket
上表紙[うわびょうし, uwabyoushi] (n) cover; front cover; wrapper; jacket
学ラン;学らん[がくラン(学ラン);がくらん(学らん), gaku ran ( gaku ran ); gakuran ( gaku ran )] (n) (uk) (sl) type of Japanese school uniform for boys often stand-up collar with long jacket and loose trousers
本切羽[ほんせっぱ, honseppa] (n) (1) (See 本開き) functioning cuff buttons on a jacket (i.e. those that can be buttoned and unbuttoned); (2) surgeon's cuffs
本開き[ほんびらき, honbiraki] (n) (1) (See 本切羽) functioning cuff buttons on a jacket (i.e. those that can be buttoned and unbuttoned); (2) surgeon's cuffs
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket
特攻服[とっこうふく, tokkoufuku] (n) type of long jacket worn by bousouzoku biker gangs
ウインドヤッケ[, uindoyakke] (n) windjacket (ger
カッタウエイ;カッタウェー[, kattauei ; kattaue-] (n) cutaway (coat, jacket, etc.)
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P)
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P)
ジャンパー[, janpa-] (n) jacket; jumper; (P)
スペンサージャケット[, supensa-jaketto] (n) spencer jacket; (P)
ダストカバー[, dasutokaba-] (n) {comp} jacket; book jacket; dust cover
ダブレット[, daburetto] (n) doublet (14th-17th century men's jacket)
ちゃんちゃんこ[, chanchanko] (n) padded sleeveless kimono jacket; Japanese vest
パーカー[, pa-ka-] (n) parka (hooded jacket); hooded sweatshirt; (P)
ライフジャケット[, raifujaketto] (n) (See 救命胴衣) life jacket; life vest
地蜂[じばち, jibachi] (n) (See 黒雀蜂) Vespula flaviceps (species of yellowjacket)
拘束衣[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket
蜂の子;はちの子[はちのこ, hachinoko] (n) {food} (See 黒雀蜂) hornet larva (esp. of yellowjacket species Vespula flaviceps); bee larva
雀蜂;胡蜂[すずめばち;スズメバチ, suzumebachi ; suzumebachi] (n) (1) (uk) hornet; yellow jacket; wasp (of subfamily Vespinae); (2) (uk) (See 大雀蜂・おおすずめばち) Asian giant hornet (Vespa mandarinia); yak-killer hornet
黒雀蜂[くろすずめばち;クロスズメバチ, kurosuzumebachi ; kurosuzumebachi] (n) (uk) Vespula flaviceps (species of yellowjacket)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover

jacket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ็คเก็ต ; แจ๊คเก็ต[n.] (jaekket) EN: jacket FR: veste [f]
กุยเฮง[n.] (kuiheng) EN: Chinese jacket FR:
เสื้อชูชีพ [n. exp.] (seūa chūchī) EN: life jacket ; life vest FR: gilet de sauvetage [m]
เสื้อแจ็คเก็ต[n. exp.] (seūa jaēkkē) EN: jacket FR: veste [f]
เสื้อกันหนาว[n. exp.] (seūa kan nā) EN: overcoat ; coat ; topcoat ; winter jacket ; jacket FR: pardessus [m] ; manteau [m] ; vêtement d'hiver [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อนอก [n.] (seūanøk) EN: coat ; suitcoat ; jacket FR: veste [f] ; veston [m]
เสื้อนวม[n. exp.] (seūa nūam) EN: coton-padded jacket ; quilt jacket FR:
เสื้อผู้หญิง[n. exp.] (seūa phūyin) EN: women's clothing ; blouse ; woman's jacket FR:
เสื้อสามารถ[n. exp.] (seūa sāmāt) EN: victory jacket FR:
เสื้อวิน[n. exp.] (seūa win) EN: taxi jacket FR:
เสื้อวินมอเตอร์ไซค์[n. exp.] (seūa win mø) EN: taxi jacket FR:
เสื้อวอร์ม [n. exp.] (seūa wøm) EN: warm-up jacket FR:
ปลาวัว [n. exp.] (plā wūa) EN: leatherjacket fish ; skipjack ; leather jack FR:
เสื้อประกับ [n. exp.] (seūa prakap) EN: straightjacket FR:

jacket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegerjacke {f}bomber jacket
Klubjacke {f}club jacket
Jeansjacke {f}denim jacket
Führungshülse {f}guide jacket
Lederjacke {f}leather jacket
Blechmantel {m}steel jacket
Schutzumschlag {m}dust cover; dust jacket; dust wrapper
Mantelblech {n}jacket sheet
Pellkartoffeln {pl}jacket potatoes; potatoes in the skin
Mantel {m}jacket; liner; shell; wrap
Smoking {m}dinner-jacket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jacket
Back to top