ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intoxicating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intoxicating*, -intoxicating-

intoxicating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intoxicating (adj.) ซึ่งทำให้เมา
intoxicating beverages (n.) น้ำเมา See also: สุรา, เมรัย
intoxicating liguor (n.) น้ำเมา See also: สุรา, เมรัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน...
According to legend, fairy blood is delectable and intoxicating to vampires.ตามตำนาน เลือดของนางฟ้าเป็นสิ่งดึงดูดและมอมเมาแวมไพร์
She was intoxicating too.เธอเป็นคนที่ทำให้มึนเมาเกินไป
And now that you've tasted it... that intoxicating feeling... you can join an ancient and grand history.คุณได้ลิ้มรสมันแล้ว ความรู้สึกที่แสนจะเร้าใจ คุณจะเป็นส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์โบราณอันยิ่งใหญ่
Sort of invite you in, sort of intoxicating.มันทำให้คุณสนใจ ทำให้คุณเคลิบเคลิ้ม
Your smell is intoxicating.กลิ่นของคุณทำให้ผมมัวเมา
Your enthusiasm is intoxicating, my dear Bartik, but Zuse's time is precious.นายกระตือรือร้นดีนะ สหายบาร์ติก แต่ซุสงานยุ่งมาก
Your perfume is intoxicating, and your hair smells like cinnamon!โอว น้ำหอมคุณมันช่างทำให้มึนเมา ผมคุณก็กลิ่นเหมือนซินนามอน
I'm irresistible and intoxicating, but keeping things from me does not exactly help your cause.แต่ทำแบบนี้กับฉัน ไม่ได้ช่วยคุณได้หรอก
The natural essence of a woman is innocent and intoxicating.กลิ่นธรรมชาติของผู้หญิง บริสุทธิ์ และไม่มีพิษ
I found your innocence... quite intoxicating.ความไร้เดียงสาของคุณพ่อ... น่าตื่นเต้นพสมอควร

intoxicating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春风深醉的晚上[Chūn fēng shēn zuì de wǎn shang, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄕㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙, 春风深醉的晚上 / 春風深醉的晚上] Intoxicating spring nights, novel by Yu Dafu 郁達夫|郁达夫

intoxicating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔酔[ますい, masui] (n,vs) (arch) intoxicating; intoxication

intoxicating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำเมา[n. exp.] (nām mao = n) EN: intoxicating beverage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intoxicating
Back to top