ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interstate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interstate*, -interstate-

interstate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interstate (n.) โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา Syn. interstate highway
interstate (adj.) ระหว่างรัฐ
interstate highway (n.) โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
interstate(อิน'เทอสเทท) adj. ระหว่างรัฐ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interstate commerceการค้าระหว่างมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interstate commerceการพาณิชย์ระหว่างรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. Forty years ago, that interstate down there didn't exist.ใช่ สี่สิบปีที่ผ่านมาที่รัฐลง ไปที่นั่นไม่ได้อยู่
I'm at the Lotus Motel off Interstate 80.ฉันอยู่ที่โรงแรมโลตัส
I'm in a little motel. It's right off the Interstate 14.ผมอยู่ในโรงแรมเล็กๆบนถนนระหว่างรัฐเลขที่ 14
I'm saying I've never seen one, but they're awful convenient for desperate hotels when the interstate moves away.ผมกำลังจะบอกว่า ผมไม่เคยเห็นจริงๆซักที แต่มันก็มีเหตุการณ์น่าสยดสยอง ในโรงแรมเก่าๆ ก็เมื่อตอนที่ทางด่วนระหว่างรัฐ ถูกย้ายออกไปนั่นแหละ
They're on an interstate outside Bozeman, Montana.- ไปกันเลย พวกเขาอยู่ที่รอยต่อรัฐครับ - ด้านนอกของโบซแมน มอนทาน่า
I'm working in interstate weapons case.ผมทำงานระหว่างรัฐ คดีลักลอบค้าอาวุธผิดกฏหมาย
It's an interstate weapons case.มันเป็นคดีเชื่อมโยงระหว่างรัฐของการค้าอาวุธสงคราม
Yesterday he found us on Interstate 10, near Route 4 in Arizona.เมื่อวานมันเจอเราบนทางหลวงเชื่อมรัฐหมายเลข 10 ใก้ลสาย 4 ในอริโซน่า
Within 35 minutes, they can have cops at every tollbooth on the interstate and be running rolling stops on the secondary roads.ภายใน 35 นาที... ทุกด่านบนทางหลวงจะมีแต่ตำรวจ และยังวิ่งไปมาบนถนนสายรองด้วย
The interstate is one mile that way.เส้นแบ่งรัฐอยู่ห่างออกไปอีกไมล์หนึ่ง
♪ He's got an interstate runnin' through his front yard ♪# ทางหลวงตัดผ่าน สนามหน้าบ้านเขา #
Out on the interstate --บนทางหลวงระหว่างรัฐ--

interstate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターステートハイウエー[, inta-sute-tohaiue-] (n) interstate highway
州間高速道路[しゅうかんこうそくどうろ, shuukankousokudouro] (n) interstate highway
州際通商委員会[しゅうさいつうしょういいんかい, shuusaitsuushouiinkai] (n) Interstate Commerce Commission

interstate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Bundesstraße {f}interstate road; federal highway [Am.]; main road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interstate
Back to top