ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insensate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insensate*, -insensate-

insensate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insensate (adj.) ไร้ความรู้สึก See also: ไม่มีความเข้าใจ, ขาดสติ, ไม่มีเหตุผล, โง่, ไม่ปรานี Syn. callous, unfeeling
English-Thai: Nontri Dictionary
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would suggest milk of the poppy to ease his pain, but he is completely insensate.ข้าคงจะเสนอให้ใช้ q·axg jà seno hä · cä · น้ำนมของดอกป๊อปปี้ n·ṃ n m qog dokp¨oppi· เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ᵽew'obrr ţã oakar jé bpvd แต่ตอนนี้เขาไม่มีสติแล้ว tê'tonni· qã mâ'mi stí lê·v

insensate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ไม่มีความรู้สึก[adj.] (mai mī khwā) EN: impassible ; insensate ; unfeeling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insensate
Back to top