ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

howl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *howl*, -howl-

howl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
howl (n.) การเห่าหอน See also: การคำราม, การหอน
howl (vi.) เห่าหอน See also: คำราม, หอน
howl down (phrv.) ทำให้เสียงดังเพราะโกรธหรือไม่เห็นด้วย Syn. hoot down
howling (adj.) ซึ่งคร่ำครวญ See also: ซึ่งร้องโหยหวน Syn. ululating
English-Thai: HOPE Dictionary
howl(เฮาลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หอน (v.) howl
หอน (v.) howl See also: bay, whine
เห่าหอน (v.) howl See also: bark, bay Syn. หอน, เห่า
อู้ (adv.) howlingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir Ludo, canst thou sit by and howl when yon maiden needs our help?เซอร์ ลูโด อย่านั่งแล้วเอาแต่โหยหวนสิ ท่านหญิงของท่านต้องการความช่วยเหลือนะ
You think Howl is going to town?เธอว่าเขาจะเข้ามาในเมืองไหม?
They say Howl tore her heart out.ลือกันว่าฮาวล์ขโมยหัวใจของเธอไปล่ะ
No, he wouldn't, Howl only does that to beautiful girls.ไม่หรอก ฮาวล์เลือกเฉพาะสาวสวยๆเท่านั้น
I'm sure Howl won't eat the heart of a shrivelled, old lady, like me.ฉันแน่ใจว่าฮาวล์ไม่กินยายแก่หนังเหี่ยวอย่างฉันหรอก
That spell keeps me stuck in this castle and Howl treats me like I'm his slave.เวทย์มนตร์นั้นทำให้ข้าติดแหง่กอยู่ที่นี่ แถมฮาวล์ยังใช้ข้ายังกะทาส
Only Master Howl knows that.มีแค่ Howl เท่านั้นที่รู้
Or maybe I should tell Howl about our bargain?หรือว่าฉันจะบอกฮาล์วเรื่องข้อเสนอของเราดีมั้ย?
If I die, Howl dies too, I hope you know.ถ้าฉันตาย ฮาวล์ก็ตายด้วย หวังว่าเธอคงรู้นะ
I don't know why we're doing this. Master Howl hardly eats anything.ทำไมเราต้องไปจ่ายตลาดด้วยล่ะ ทั้งที่มาสเตอร์ฮาล์วไม่กินอยู่แล้ว
I wonder what Howl disguised himself as, surely not a crow!อยากรู้จังเลยว่าฮาล์วจะปลอมตัวเป็นอะไร คงไม่ใช่อีกาหรอก!
I take it Howl won't be joining us?ฉันทราบมาว่าฮาล์วจะไม่มาร่วมรบกับเราใช่ไหมค่ะ?

howl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, 嗥] howl; bawl; to bark; roar
[háo, ㄏㄠˊ, 嚎] howl; bawl
狂吠[kuáng fèi, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄟˋ, 狂吠] howl

howl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl
ハウリング[, hauringu] (n) howling (esp. audio feedback)
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P)
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough
唸る(P);呻る[うなる, unaru] (v5r,vi) to groan; to moan; to roar; to howl; to growl; to hum; to buzz; to sough; (P)

howl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay FR:
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl FR:
คืนหมาหอน[xp] (kheūn mā hø) EN: night of the howling dogs ; eve of elections FR:
ลิงฮาวเลอร์[n. exp.] (ling hāoloē) EN: howler monkey FR: singe hurleur [m]
ปล่อยโข่ง[v. exp.] (plǿi khōng) EN: show one's ignorance ; let out a howler FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า howl
Back to top