ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

high-heeled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *high-heeled*, -high-heeled-

high-heeled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-heeled (adj.) ที่มีส้นสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส้นสูง (adj.) high-heeled Ops. ส้นสูง
รองเท้าส้นสูง (n.) high-heeled shoe
รองเท้าส้นสูง (n.) high-heeled shoes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'cause I passed a house this morning on Sycamore street that was throwing away a chair that looked like a high-heeled shoe.เพราะเมื่อเช้า แม่ผ่านบ้านที่กำลังจะทิ้งเก้าอี้ ที่เหมือนกับรองเท้าส้นสูง
You know, like, uh, uh... uh, high-heeled galoshes or, um, equestrian underwear-- what?เธอรู้ไหม พวก... รองเท้ายางกันน้ำส้นสูง ชุดชั้นในสำหรับขี่ม้า...
High-heeled shoes, bras that mash my boobs together.รองเท้าส้นสูง ชุดชั้นในดันหน้าอก

high-heeled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高跟鞋[gāo gēn xié, ㄍㄠ ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ, 高跟鞋] high-heeled shoes

high-heeled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイヒール[, haihi-ru] (n) high heels; high-heeled shoes; (P)

high-heeled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รองเท้าส้นสูง[n. prop.] (røngthāo so) EN: high-heeled shoes ; high heels FR: chaussures à talons hauts [fpl] ; talons hauts [pl]

high-heeled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandalette {f}high-heeled sandal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า high-heeled
Back to top