ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hearsay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hearsay*, -hearsay-

hearsay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hearsay (n.) คำบอกเล่า See also: เรื่องที่ได้ยินมาจากคนอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
hearsay(เฮีย'เซ) n. ข่าวลือ,เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา, Syn. report,rumour
English-Thai: Nontri Dictionary
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Am I really to be judged on hearsay from a boy?ฝ่าบาท นี่กระหม่อมต้องถูกตัดสินโดยเพียงคำพูดของเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือ?
Hearsay. Bobby Ridgeway's balls?เรื่องคนกุขึ้นมากัน เป้าของบ๊อบบี้ ริดจ์เวย์ล่ะ?
From next year's class, but we don't take anything on hearsay.แต่พกวเราไม่เชื่ออะไรจากที่ได้ยินมา
BASED ON NOTHING BUT HEARSAY. NOT TRUE.กลายเป็นศัตรูกับเขาได้อย่างไร เพราะข่าวลือล้วน ๆ เลย
Hey, hey, you know, speeding, maybe, but everything else is just hearsay.เฮ้ๆๆ นายก็รู้ ขับรถซิ่ง อาจจะใช่ แต่อย่างอื่นเป็นเเค่ขี้ปากคนอื่นพูดมาอีกที
In fact, this is all based on hearsay,ที่จริง เรื่องทั้งหมดนี้มาจากข่าวลือ
So right now, anything says means nothing. It's inadmissible. Hearsay.งั้นในตอนนี้ คำพูดไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น มันไม่สามารถจะยอมรับได้
Hearsay. Slander if you're not careful.ข่าวลือ ปรักปรำ ระวังปากหน่อย
Now, I don't know if he, uh, shared any of these notions with you, but, uh... but I would never want you to be swayed by hearsay.ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเขาได้... บอกเรื่องแนวคิดนั้นกับคุณรึเปล่า แต่...
What... this is just hearsay.นี่เป็นแค่คำกล่าวหานะ
Nothing. It's hearsay.ไม่เลยทั้งสิ้น มันคือคำบอกเล่า
Profiles aren't evidence; they're opinion. This is hearsay.การวิเคราะห์ไม่ถือเป็นหลักฐาน เป็นแค่ความเห็น ถือเป็นคำบอกเล่า

hearsay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道听途说[dào tīng tú shuō, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 道听途说 / 道聽途說] gossip; hearsay; rumor
传言[chuán yán, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄢˊ, 传言 / 傳言] rumor; hearsay

hearsay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay
伝え聞く[つたえきく, tsutaekiku] (v5k,vt) to learn by hearsay
耳学問[みみがくもん, mimigakumon] (n) pick-up knowledge; second-hand knowledge; hearsay
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ...
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
人伝;人づて[ひとづて, hitodute] (n) hearsay; message
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P)
百聞は一見にしかず;百聞は一見に如かず[ひゃくぶんはいっけんにしかず, hyakubunhaikkennishikazu] (exp) seeing is believing; one eye-witness is better than many hearsays; a picture is worth a thousand words
言伝;言伝て[ことづて, kotodute] (n) (oral) message; declaration; hearsay; rumour; rumor

hearsay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
คำบอกเล่า[n.] (khambøklao) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account FR:
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance ; quotation FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
ข่าวเล่าลือ[n. exp.] (khāo laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
ข่าวลือ[n.] (khāoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
พยานบอกเล่า[n.] (phayānbøkla) EN: oral evidence ; hearsay witness FR: témoignage verbal [m]

hearsay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hearsay
Back to top