ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frump*, -frump-

frump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frump (n.) ผู้หญิงที่แต่งตัวเชย
frumpish (adj.) แต่งตัวอย่างเชยๆ See also: ไม่สวย, ปอนๆ, ไม่ทันสมัย Syn. dowdy, frumpy, old-fashioned Ops. fashionable, stylish, trendy
frumpy (adj.) แต่งตัวอย่างเชยๆ See also: ไม่สวย, ปอนๆ, ไม่ทันสมัย Syn. dowdy, frumpish, old-fashioned Ops. fashionable, stylish, trendy
English-Thai: HOPE Dictionary
frump(ฟรัมพฺ) n. หญิงที่แต่งตัวมอซอ,หญิงที่แต่งตัวไม่ทันสมัย., See also: frumpness n.
frumpy(ฟรัม'พี) adj. ซึ่งแต่งตัวมอซอ หรือไม่ทันสมัย., See also: frumpily adv. frumpiness n., Syn. dowdy,shabby ###A. stylish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is she, the usual fat-arsed frump?frump ไขมัน arsed ปกติคือสิ่งที่เธอ?
No dogfaces, no dumpy frumps.ต้องไม่หน้ายื่นยาว,ไม่อ้วนเตี้ยม่อต้อ
I don't want to lose because you look like a frump.ฉันไม่อยากเสียคะแนนเพียง เพราะเธอหน้าตาไม่เข้าขั้นหรอกนะ
My will is in this frumpy school uniform of one of the country's best schools.ความหวังของฉันก็ยังอยู่ที่ยูนิฟอร์มชุดนักเรียนนี่... ...หนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศนี่
I want something classy but not frumpy.ฉันอยากได้อะไรที่มันคลาสสิค แต่ไม่คร่ำครึ
Not that you have frumpy.ไม่ได้ความหมายของเธอคร่ำครึนะ
Those giants, they would swallop you up like a piece of frumpkin fry.แล้วยักษ์พวกนั้น... จะกลืนเธอทีเดียว เหมือนกลืนฟรายฟักทอง
It's pumpkin pie, not frumpkin fry.เขาเรียกพายฟักทอง! ไม่ใช่ฟรายฟักทอง!
Go on, make yourself useful, my little frogglefrump.ไปสิ ทำงานหน่อยนะ มนุษย์ตัวจ้อย
You has more dreams to catch, my little frogglefrump.มีฝันอีกมากให้ตามหานะ แม่หนูน้อยที่รัก

frump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frump
Back to top