ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foresight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foresight*, -foresight-

foresight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foresight (n.) การมองการไกล See also: ความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า, สายตายาวไกล
foresighted (adj.) ซึ่งรู้ล่วงหน้า Syn. perceptive
English-Thai: HOPE Dictionary
foresight(ฟอร์'ไซทฺ) n. สายตาไกล,การมองไกล,, See also: foresight ed adj. foresight ly adv. foresight ness n., Syn. forethought
English-Thai: Nontri Dictionary
foresight(n) ลางสังหรณ์,การเห็นการณ์ไกล,สายตาไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foresightการมองเห็นผลล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, what's more, she had the foresight to put a date on it.หล่อนมองการณ์ไกลเลยลงวันที่ไว้ด้วย
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ
Not everyone has the foresight to die in front of a camera.ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้นะ/N เพื่อที่จะตายต่อหน้ากล้อง
He had the foresight to conceal this for more than 400 years.เขามองการณ์ไกลถึงซ่อนมันได้มากกว่าสี่ร้อยปี
I had the foresight to collar up a particularly inquisitive blonde.จริงๆเเล้ว ผมได้มองการณ์ไกล ด้วยการสวมปลอกคอระเบิดนั่น ไว้ที่สาวผมบลอนด์ช่างสอดรู้สอดเห็นคนนึง
And due to a lack of foresight on part of one of my predecessors,และเนื่องจากการขาดวิสัยทัศน์ของคุณ ในฐานะที่คุณเป็นคนที่อยู่มาก่อน
Foresight very high.เนเธ„เนˆเธเธฅเน‰เธฒเธซเธฒเธ
I must commend the valet service on their... impeccable foresight.บริษัทจัดหางานส่งคนมาทันใจดีแฮะ
Commander, you have foresightท่านผู้บัญชาการ ท่านสายตากว้างไกลนัก
I am here because I believe you have made a decision with insufficient information and foresight.ที่ผมมาในวันนี้.. เพราะผมเชื่อว่าพวกท่านได้ทำการตัดสินใจ.. โดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ..
Without ahsoka's foresight,ปราศจากอโซก้าผู้มองไกล
Using your young foresight, and do your best to manage it.ใช้สายตายาวไกลของหนุ่มสาว แล้วจัดการให้ดีที่สุด

foresight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先见[xiān jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, 先见 / 先見] foresight; prescience
先见之明[xiān jiàn zhī míng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, 先见之明 / 先見之明] foresight
早知[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, 早知] foresight; foreknowledge; if one had known earlier,...
远识[yuǎn shí, ㄩㄢˇ ㄕˊ, 远识 / 遠識] foresight
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, 前瞻] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook

foresight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予知夢[よちむ, yochimu] (n) precognitive dream; foresight dream; prophetic dream
智慮[ちりょ, chiryo] (n) foresight
予知[よち, yochi] (n,vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P)
予見[よけん, yoken] (n,vs) foresight; foreknowledge; divination
先知[せんち, senchi] (n,vs) foresight; speedy comprehension
先見[せんけん, senken] (n,vs) foresight; anticipation; (P)
先見の明[せんけんのめい, senkennomei] (n) foresight; anticipation
目先が利く;目先がきく[めさきがきく, mesakigakiku] (exp,v5k) to have foresight; to be farsighted; to be nimble-witted
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
遠謀[えんぼう, enbou] (n) foresight; forethought

foresight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดการณ์ไกล[adj.] (khit kān kl) EN: having foresight FR:

foresight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Technikvorausschau {f}; technischer Weitblicktechnology foresight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foresight
Back to top