ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

euthanasia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *euthanasia*, -euthanasia-

euthanasia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
euthanasia (n.) การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษา ไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ) Syn. mercy killing
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
euthanasia๑. ความตายสบาย๒. ปรานีฆาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euthanasiaการุณยฆาต [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moreover, if it can be applied to medicine, a legitimate euthanasia option could be implemented.ยิ่งกว่านั้น ถ้านำมาใช้กับยาได้นะ การฆ่าคนเพื่อให้ หลุดพ้นจากความเจ็บปวดก็จะเป็นผลง่าย
I want to put euthanasia on trial.- ข้อหาฆาตรกรรมล่ะมั้ง
The most public symbol of the euthanasia movement and we need to stop him.การลงโทษเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะแจ๊ค เควอร์เกี้ยน เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด...
That euthanasia is not always murder? Objection. Calls for a legal conclusion....พูดในเชิงตรรกะคุณพูดได้มั้ยครับ ว่าการุณยฆาตไม่จำเป็นต้องเป็นฆาตกรรมเสมอไป
♪ Fights for euthanasia#Fightsforeuthanasia#
Euthanasia a state policy Some catastrophic things can evolve...ที่สามารถตอบคุณได้ว่า เมื่อคุณทำให้การุณยฆาตกลายเป็นนโยบายของรัฐ...
I could talk all day about euthanasia. Don't get me started.ฉันพูดเรื่องการุณฆาตได้ทั้งวัน อย่าให้ฉันได้เริ่มเชียว
That practices euthanasia. Oh, we're not there yet.แล้วคุณก็เป็นหมอเพียงคนเดียวแถวๆ นี้ ที่ทำการุณยฆาต
I will be administering direct lethal injection, What's called "active euthanasia. "ฟังนะทอม หมอจะใช้การฉีดยาเข้าไปโดยตรงให้คุณเสียชีวิต
And made the state policy euthanasia? What could go wrong?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเค้ารอดตัวไปได้ และทำให้การทำการุณยฆาตเป็นนโยบายของรัฐ

euthanasia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安乐死[ān lè sǐ, ㄢ ㄌㄜˋ ㄙˇ, 安乐死 / 安樂死] euthanasia

euthanasia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイタナシー[, oitanashi-] (n) euthanasia (ger
ユーサネイジア[, yu-saneijia] (n) euthanasia
ユータナージー[, yu-tana-ji-] (n) euthanasia (ger
安死術[あんしじゅつ, anshijutsu] (n) (method of) euthanasia
安楽死[あんらくし, anrakushi] (n) euthanasia; (P)
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า euthanasia
Back to top