ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entertainer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entertainer*, -entertainer-

entertainer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entertainer (n.) ผู้ให้ความบันเทิง Syn. performer
English-Thai: HOPE Dictionary
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An entertainer is an unhappy career, making other people happy.อยู่ในวงการบันเทิงเป็นอาชีพที่ไม่มีความสุข แต่ทำความสุขให้คนอื่น
Not as an entertainer in front of the cameras.ไม่ใช่การแสดงต่อหน้ากล้อง
As you can imagine, she was quite an entertainer.พอราเชลมาร่วมงานเท่านั้น ฮิตแหลก
Entertainers are so temperamental. Transpose!ศิลปินก็มักอ่อนไหวอย่างเงี้ยหละ จัดการซะนะ
The mangoes' so sweet,the women so... well,if it isn't the entertainer.มะม่วงก็หวาน ผู้หญิงก็... แหม ไม่ใช่คนบันเทิงเลยนะ
You are quite the entertainer, Mr. One Two.คุณเป็นพวกสร้างความบันเทิงสินะ คุณ วันทู
Look, we love your work as an entertainer.ดูน่ะ เราคิดว่าคุณขาย\ พวกรายการบันเทิง
I'm just an entertainer.ผมเป็นแค่ผู้ให้ความบันเทิง
So, you remember these entertainers fight over the best spots, right?งั้นคุณจำนักแสดงจำอวด พวกนั้นได้ใช่ไหม ที่ทะเลาะกันเพื่อแย่งชิง พื้นที่โชว์ดีที่สุด?
Actress, are you an entertainer?งั้นคุณเป็นนักร้องเหรอ
So, they tell me you're some kind of entertainer.มีคนบอกว่าเจ้าเป็นแบบว่า ให้ความบันเทิง
I am not an entertainer, my lady.ข้าไม่ใช่ผู้ให้ความบันเทิงนะ ท่านหญิง

entertainer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺妓[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, 艺妓 / 藝妓] geisha (Japanese female entertainer)
江湖艺人[jiāng hú yì rén, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧˋ ㄖㄣˊ, 江湖艺人 / 江湖藝人] itinerant entertainer

entertainer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンターテイナー[, enta-teina-] (n) entertainer
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer
妓生[キーセン;きいさん;こしょう, ki-sen ; kiisan ; koshou] (n) Korean female entertainer (kor
演芸人[えんげいじん, engeijin] (n) entertainer
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan
ブロマイド[, buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P)
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.)
伎女;妓女[ぎじょ, gijo] (n) woman entertainer; prostitute
大寄[おおよせ, ooyose] (n) (1) calling many harlots and entertainers and have a big party; (2) starting an important maneuver at the end of a game of go
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head

entertainer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker FR: pitre [m] ; bouffon [m]
นางบำเรอ[n.] (nāng bamroē) EN: mistress ; entertainer ; geisha ; courtesan FR: maîtresse [f] ; amante [f]
ผู้ให้ความบันเทิง[n. exp.] (phū hai khw) EN: entertainer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entertainer
Back to top