ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dryer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dryer*, -dryer-

dryer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dryer (n.) เครื่องเป่าแห้ง See also: เครื่องอบแห้ง
dryer (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าให้แห้ง, สารที่ช่วยทำให้แห้งเร็ว Syn. dehydrator, evaporator
English-Thai: HOPE Dictionary
dryer(ไดร'เออะ) n. เครื่องทำให้แห้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dryer เครื่องทำแห้ง อุปกรณ์ที่ทำให้สาร เช่น สลัดจ์มีความชื้นน้อยลงมากจนแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องอบผ้า (n.) clothes dryers
เครื่องเป่าผม (n.) electric hair dryer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently, they're attracted to the dryer sheets.แล้วมันก็ เอ่อ ชอบอยู่ในเครื่องอบผ้านุ่ม
It was sitting in the dryer for a while.มันถูกทิ้งในเครื่องอบผ้า สักพักหนึ่งแล้ว
[ HAND DRYER HUMMING ][ HAND DRYER HUMMING ]
Mom, the dryer ate my leg warmers again.แม่ เครื่องซักผ้าทำถุงเท้าพังอีกแล้ว
I told you, you can't put wet things in the dryer anymore.บอกแล้วไง ห้ามเอาผ้าเปียกใส่ไปอีก
Now listen, dad's gonna fix the dryer again, but right now I just need everybody to go.เดี๋ยวพ่อจะซ่อมเครื่องอบผ้าอีกครั้ง เดี๋ยวพ่อจะซ่อมเครื่องอบผ้าอีกครั้ง
So i was running to the bathroom to use the hand dryer to-- (Laughs)ดังนั้นฉันจึงวิ่งไปห้องน้ำ \ เพื่อที่จะใช้ไดร์เป่า \ เสียงหัวเราะ
And see to it they are dryer this time, shit whore.And see to it they are dryer this time, shit whore.
You're going to need a hair dryer and some cooking spray.คุณต้องใช้เครื่องเป่าผม และก็น้ำมันพืช
Cleaning out the old dryer lint, huh?ทำความสะอาดด้วยสำลีแห้งหรอ
Every year, 15,000 fires are caused by accidental dryer lint ignition.ทุกๆปี, ไฟไหม้ 15,000 มีสาเหตจาก อุบัติเหตุของการติดไฟของสำลีแห้ง
I pop a towel in the dryer so it's warm when she gets out of the shower.ผมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าที่อบแห้ง เพราะงั้นตอนเธอออกมาจากห้องน้ำ/Nเธอจะได้รู้สึกอุ่น

dryer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烘乾机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, 烘乾机 / 烘乾機] clothes dryer
烘干机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, 烘干机 / 烘幹機] dryer
吹风机[chuī fēng jī, ㄔㄨㄟ ㄈㄥ ㄐㄧ, 吹风机 / 吹風機] hair dryer
电吹风[diàn chuī fēng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄟ ㄈㄥ, 电吹风 / 電吹風] hair dryer

dryer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアドライヤー;ヘアデライヤー[, headoraiya-; headeraiya-] (n) hair dryer
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff
タンブラー;タンプラー[, tanbura-; tanpura-] (n) (1) tumble dryer; tumbler; tumbler dryer; (2) drinking cup
ドライヤー[, doraiya-] (n) dryer; (P)
乾燥器;乾燥機[かんそうき, kansouki] (n) drying machine; dryer; desiccator
脱水機[だっすいき, dassuiki] (n) dryer; dehydrator
衣類乾燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier

dryer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดร์เป่าผม[n. exp.] (dai pao pho) EN: hair dryer ; blowdryer FR: sèche-cheveux [m]
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op) EN: dryer FR: séchoir à linge [m] ; séchoir [m]
เครื่องเป่าผม[n. exp.] (khreūang pa) EN: hair dryer FR: sèche-cheveux [m]
เครื่องทำแห้ง[n. exp.] (khreūang th) EN: dryer FR:
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย[n. exp.] (khreūang th) EN: spray dryer ; spray drier FR:
เครื่องทำแห้งแบบถาด[n. exp.] (khreūang th) EN: tray dryer ; tray drier FR:
ตู้อบผ้า[n. exp.] (tū op phā) EN: dryer FR: sèche-linge [m] ; sécheuse [f] (Québ.)

dryer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastrockner {m}gas dryer
Hordentrockner {m}tray dryer
Wäschespinne {f}rotary clothes dryer
Trockenhaube {f}hair dryer; hair drier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dryer
Back to top