ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

down-and-out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *down-and-out*, -down-and-out-

down-and-out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
down-and-out (idm.) คนยากจน
English-Thai: HOPE Dictionary
down-and-out(เดาน'อันเอาท) adj. สิ้นเนื้อประดาตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So look for down-and-out fishermen, look for boat owners, or anyone who used to work in the tourist or beach industries.ดังนั้นให้สังเกตดูชาวประมง เจ้าของเรือ หรือใครก็ตามที่เคยทำงานเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวหรือชายหาดที่หมดตัว
He's targeting down-and-out businessmen struggling in their everyday life.เป้าหมายของเขาคือนักธุรกิจ ที่สิ้นเนื้อประดาตัวซึ่ง ดิ้นรนต่อสู้ในทุกๆวันของชีวิต
How does a down-and-out kid have access to that kind of food?จะเป็นไปได้ยังไง ที่เด็กที่อยู่ในที่แบบนั้น จะกินอาหารประเภทนี้

down-and-out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳優崩れ[はいゆうくずれ, haiyuukuzure] (n) down-and-out ex-film star
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances
廃残[はいざん, haizan] (n) down-and-out; ruin; decline

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า down-and-out
Back to top