ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debauch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debauch*, -debauch-

debauch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debauch (vt.) ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม (คำเป็นทางการ) Syn. seduce
debauchee (n.) คนที่ล่อลวงคนอื่นไปสู่สิ่งที่ไม่ดี (คำเป็นทางการ)
debaucher (adj.) คนหรือสิ่งยั่วยวน Syn. corrupter, tempter
debauchery (n.) พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์ See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด Syn. indulgence
English-Thai: HOPE Dictionary
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย
English-Thai: Nontri Dictionary
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำมะเลเทเมา (v.) debauch See also: dissipated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You thought uncle sam was gonna pay for your great debauch forever?คิดว่าพวกเค้ายอมให้นายเสเพล.. ไปตลอดงั้นสิ?
Debauches, intrigues, seductions!ขี้เหล้า คบชู้สู่สาว ล่อลวงหญิงสาว
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber.Careful not to rouse the pirate butchers occupying it from their debauched slumber.
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน
I got five years of debauchery to catch up on.ผมต้องไปเสเพลให้คุ้มกับ 5 ปีที่เสียไป
I was told you were drunk, impertinent, and thoroughly debauched.ได้ยินมาว่าเจ้ามันขี้เมา ไร้ยางอาย แถมยังมั่วโลกีย์
That would be ironic, considering that he renounced his debauchery before becoming a saint, and you, Father, living your life in complete reversal.มันช่างประชดประชันจริงเลย เมื่อดูว่าเขาละทิ้ง ความประพฤติผิดศีลธรรมก่อนที่จะเป็นนักบุญ
I gorge myself on debauchery.ผมได้พลังจากโลกีย์ แบคคัสอย่างพวกเรา
And to celebrate with our weekly act of debauchery,และเพื่อเฉลิมฉลองกับการกระทำ ของเรารายสัปดาห์ของมึนเมา
Dragons? Debauchery.แตกแยกเพราะตำแหน่งกันแล้วเหรอ

debauch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酒池肉林[しゅちにくりん, shuchinikurin] (n) sumptuous feast; debauch
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee
女道楽[おんなどうらく, onnadouraku] (n) womanizing; debauchery; philandering
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild
淫逸;淫佚[いんいつ, in'itsu] (n,adj-na) debauchery
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation

debauch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำมะเลเทเมา[v.] (sammālēthēm) EN: debauch FR:
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ความเสเพล[n.] (khwām sēphl) EN: debauchery FR:
หยำเป[v.] (yampē) EN: lead a life of dissipation ; be dissipated ; be debauched FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debauch
Back to top