ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dashing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dashing*, -dashing-

dashing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dashing (adj.) ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งมีเสน่ห์ Syn. confident, smart
dashingly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง Syn. lively
English-Thai: HOPE Dictionary
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
English-Thai: Nontri Dictionary
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซู่ๆ (adv.) sound of dashing rain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when she laid eyes on the dashing Toninho, all of her dreams took flight."รับสมัครเชฟ" แต่พอเธอสบตาหนุ่มเปรียวโทนินโย่ ฝันของเธอก็โบยบินไปหมด
You're a dashing tiger...คุณแข็งแกร่งเหมือนเสือ...
Maybe a dashing stepdad is just what I need.บางทีนะพ่อเลี้ยงอาจเป็นสิ่งที่ชั้นต้องการก็ได้
I am picturing a dashing young general.ชั้นกำลังนึกภาพ a คนธรรมดาทั่วไป
And... nate would look dashing in bulldog blue.และเนทจะต้องดูดีแน่ ๆ ใน bulldog Blue
(PA) "# Dashing through the snow"# "Dashing through the snow" #
Look at him, dashing about...ดูเขาซิ รีบอะไรนักหนานะ
Not my dashing good looks or the giant computer in my brain?นั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณรักผมหรอ ไม่ใช่หน้าตาอันหล่อเหล้าของผมหรอ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสมองผมหรอ
Look at him dashing about. My husband was just the same.ดูเขาซิ รีบอะไรนักหนานะ สามีฉันก็เป็นแบบนี้
Who's the prince with the most dashing moustache?ใครคือเจ้าชายที่มีหนวดงามที่สุด
He is not the dashing young man you believe him to be.เขาไม่ใช่เจ้าหนุ่มรูปหล่อที่เจ้าหลงเชื่อหรอก
You're gonna look dashing in janitorial green.นายคงจะโก้น่าดู ในชุดภารโรงสีเขียว

dashing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 湱] dashing of waves
[péng, ㄆㄥˊ, 淜] roar of dashing waves
[pēng, ㄆㄥ, 漰] noise of dashing waves
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 濩] cook; dashing of water
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)

dashing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad
勇進[ゆうしん, yuushin] (adj-na,n,vs) dashing forward bravely
脱兎[だっと, datto] (n) dashing or bounding away; with lightning speed
馳駆[ちく, chiku] (n,vs) dashing around on a horse; running around; exerting oneself (for another)
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure
颯爽[さっそう, sassou] (adj-t,adv-to) gallant; dashing; jaunty
鯔背[いなせ, inase] (adj-na) (uk) (arch) gallant; dashing; smart

dashing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fesch {adv}dashingly
schmetternd; zerschmetternd {adj}dashing
schneidig; zackig {adj}dashing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dashing
Back to top