ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

considerable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *considerable*, -considerable-

considerable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
considerable (adj.) สำคัญ Syn. important, significant
English-Thai: HOPE Dictionary
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
English-Thai: Nontri Dictionary
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าคิด (adj.) considerable See also: important, worthy of respect or attention Syn. น่าพิจารณา, น่าไตร่ตรอง
น่าพิจารณา (adj.) considerable See also: important, worthy of respect or attention Syn. น่าไตร่ตรอง
น่าไตร่ตรอง (adj.) considerable See also: important, worthy of respect or attention Syn. น่าพิจารณา
น่าคิด (v.) be considerable See also: be worth thinking about, be substantial Syn. น่าพิจารณา, น่าไตร่ตรอง
น่าพิจารณา (v.) be considerable See also: be worth thinking about, be substantial Syn. น่าไตร่ตรอง
น่าไตร่ตรอง (v.) be considerable See also: be worth thinking about, be substantial Syn. น่าพิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้
Miss Austen, you may know that I have known you for some considerable time during my visits to Steventon.มิสออสติน คุณก็รู้ว่า... ผมรู้จักคุณ... มาสักพักนึงแล้ว ตั้งแต่ตอนที่ผมไปสตีเวนตั้น
Now, you've all shown considerable ability in the area of signals analysis.ในฐานะที่ทุกคนคือระดับแนวหน้า ในสายงานถอดรหัสสัญญาณ
Well, I won't argue that it was a no holds barred, adrenalin fueled thrill ride but there's no way you could perpetrate that amount of carnage and mayhem and not incur a considerable amount of paperwork.เออ ฉันไม่มีความเห็นอะไรมากมาย แต่มันไม่มีทางที่ทั้งนายจะรวมทุกอย่าง ทั้งฆาตรกรรมความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นในงานเดียว
Besides, we have to do a considerable amount of paperwork.นอกจากนี้ มีงานเอกสารต้องทำอีกเยอะเลย
Tell me, or I will be forced to cause you... considerable agony.บอกมาไม่งั้นชั้นก็จำเป็นที่จะทำให้แกทรมานอย่างนึกไม่ถึง
Joe Gundha was a man of considerable faith.โจ กันดาเป็นผู้มีจิตศรัทธาสูง
So there are considerable risks to the surgery.- คุณบอกว่าการผ่าตัดนี้อาจจะเสียงเหรอ? - อาจจะเสียงสัหน่อยเหรอ?
A considerable number of people say that they were worse off than before winningมีคนเคยตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า ชีวิตของพวกเค้าแย่ยิ่งกว่าก่อนจะถูกรางวัลเสียอีก
It strikes me that there's a considerable amount of bullshit going on here.มันนัดฉันว่ามีจำนวนมากของพล่ามเกิดขึ้นที่นี่
Given the size of the compound, it would take a considerable force to locate these weapons.ทั้งขนาดของสถานที่นั้น กองกำลัง ที่อยู่บริเวรอาวุธ
A traitor whose life you went to considerable lengths to save.คนทรยศที่คุณทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อช่วยชีวิตไว้

considerable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, 采办 / 採辦] buy on a considerable scale; purchase
可观[kě guān, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄢ, 可观 / 可觀] considerable
甚巨[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚巨] considerable; substantial; very great
甚钜[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚钜 / 甚鉅] considerable; substantial; very great

considerable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相当数[そうとうすう, soutousuu] (n) a considerable number; a fair number
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P)
大した[たいした, taishita] (adj-pn) considerable; great; important; significant; a big deal; (P)
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P)

considerable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
จำนวนมหาศาล[n. exp.] (jamnūan mah) EN: mass FR: quantité considérable [f]
ความสำคัญอย่างมาก[n. exp.] (khwām samkh) EN: FR: importance considérable [f]
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
น่าคิด[adj.] (nā khit) EN: considerable FR: qui mérite la réflexion
เป็นกอบเป็นกำ[adj. (loc.)] (penkøppenka) EN: substantial ; considerable ; serious ; solid FR:
อย่างมาก[adj.] (yāng māk) EN: sharp ; utmost ; maximum FR: considérable ; substantiel ; énorme
ใช้พลังงานมหาศาล[v. exp.] (chai phalan) EN: FR: utiliser une énergie considérable
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable
มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว[v. (loc.)] (mīthøngthao) EN: become too paranoid over one's inconsiderable amount of wealth FR:
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
อย่างมหาศาล[adv.] (yāng mahāsā) EN: greatly ; immensely FR: considérablement ; grandement

considerable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า considerable
Back to top