ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comedic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comedic*, -comedic-

comedic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comedic (adj.) ที่ตลกขบขัน
English-Thai: HOPE Dictionary
comedic(คะมี'ดิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was Carrot Top funny compared to this comedic tour de force. JESSIE:นั่นมันกระจอก ถ้าเทียบกับนี่
No comedic timing at all.นี่ไม่ใช่เวลามาเล่นตลกกันนะ
No, look, you're just the right age to hit the comedic jackpot that is The Three Stooges.ไม่นะ อายุอย่างนายน่ะ ต้องดูหนังตลกอย่าง "สามเกลอหัวแข็ง"
Gotta figure out, is it comedic or is it dramatic?ว่ามันจะเป็นงานตลก หรือว่าดราม่า
"Is this scene comedic or dramatic?""ซีนนี้ตลกหรือดราม่า"
That Brett Ratner, he's a master at comedic action-adventure. Mm.Brett Ratner เป็นปรมาจารย์หนัง แอ็คชั่นผจญภัยเบาสมองเลยล่ะ
Yeah, man, Raines-- he was a comedic genius.ใช่ เพิ่อน-- เขาเป็นอัจฉริยะเรื่องความฮา
Dump your comedically huge bag and end this.เทกระจาดของในกระเป๋าตลกๆของคุณ แล้วจบเรื่องนี้ซะ

comedic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万歳(P);萬歳(oK)[まんざい, manzai] (n) (See 漫才) door-to-door comedic duo; (P)
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comedic
Back to top