ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close-up*, -close-up-

close-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
close-up (n.) ภาพที่ถ่ายใกล้
English-Thai: HOPE Dictionary
close-upn. ภาพถ่ายในระยะใกล้,การถ่ายภาพในระยะใกล้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Close-Upถ่ายภาพใกล้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want a close-up of her expression.ผมต้องการให้โคลสอัพสีหน้าของเธอ.
Stage effects, close-up techniques.อะไรก็ได้ที่เขาขโมยได้
I'll get a close-up on your nose.ฉันจะได้รับระยะใกล้กับจมูกของคุณ
Package A: Close-up magic, dinner, drinks.ปั่มปั๊ม กินข้าว ดื่ม
I also happen to be super into close-up magic.เดี๋ยวฉันจะแสดงสุดยอดมายากลให้นายดู
'First, though, I needed some close-up shots of the actors, 'which I would then cut into the scene 'where the car flies through the air.''เริ่มแรก ผมต้องถ่ายฉากโคลสอัพนักแสดง' 'เพื่อที่ผมจะได้ตัดต่อซีนได้' 'เวลารถกระโดด'
What are you going to do, a close-up of a button?- คุณจะทำยังไง โคลสอัพที่ปุ่มรึ
We're experts in the ancient craft of close-up magic.เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานฝีมือโบราณของใกล้มายากล
They gave us our first close-up look at Jupiter's Great Red Spot, a hurricane three times the size of Earth and one that's been raging since at least 1644, when it was first observed.พวกเขาทำให้เราดูอย่าง ใกล้ชิดครั้งแรกของเรา ที่ดาวพฤหัสบดีจุดแดงใหญ่, พายุเฮอริเคนสามเท่าของโลก
And what the hell happened to the close-up of me in the cockpit?แล้วเกิดอะไรขึ้นกับรูปโคลสอัพผม ที่นั่งอยู่ในห้องนักบิน
Close-up magic.ม.. ม (แปลตามท่าชมิดท์นะ)
Close-up on a little girl's face. She's sad.แล้วก็ดึงความสนใจไปที่หน้าเด็กผู้หญิงที่กำลังเศร้า

close-up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼视[bī shì, ㄅㄧ ㄕˋ, 逼视 / 逼視] look at from close-up; watch intently

close-up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドアップ;ドーアップ[, doappu ; do-appu] (n) (from ド (emph) + アップ) (See アップ・3) close-up (e.g. photo)
大写し[おおうつし, ooutsushi] (n,vs) a close-up
接写[せっしゃ, sessha] (n,vs) close-up photography
顔アップ[かおアップ, kao appu] (n) close-up of a face
クローズアップ[, kuro-zuappu] (n,vs) close-up; (P)

close-up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nahaufnahme {f}close up view; close-up
Nahbereich {m} [photo.]close-up range; close range

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close-up
Back to top