ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chunky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chunky*, -chunky-

chunky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chunky (adj.) หนาและสั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The next time you think Of that second helping of chunky monkey,ครั้งต่อไปถ้าคิดจะอ้วนอีก
Let's just say that we won't be short of Chunky Monkey for the next month.เดือนหน้าเราคงได้ทานไอศครีมชังกี้มังกี้ไม่อั้น
She love that I'm chunky She love that I'm plumpyเธอรักที่ฉันม่อต้อ เธอรักที่ฉันจ้ำม่ำ
Like a water balloon of, chunky soup.เหมือนลูกโป่งใส่น้ำซุปแตกยังไงยังงั้น
I guess I'll just read these and then inhale a gallon of chunky monkey.อ่านหนังสือ กินไอติมสักถัง
There are plenty of pictures of me smiling with my dad, but I was just being bribed with tubs of Chunky Monkey.มีรูปเยอะแยะของชั้นที่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆพ่อ แต่มันก็แค่การติดสินบนด้วยชังกี้มังกี้
I ended up blowing chunks on my chunky heels.ฉันต้องจบลงด้วยการเป่าส้นรองเท้าอ้วนๆ ของตัวเอง
Oh. Wake me up in ten for Chunky Stu.โอ้ นับถึงสิบแล้วปลุกฉันทีเพื่อ Chunky stu
I, uh, just wanted to let you know that I gave, uh, Chunky Stu...ฉัน แค่อยากให้คุณรุ้อะไรบางอย่าง ว่าผมให้ เอ่อ เจ้า Chunky stu
I, uh, brought you a piece of Chunky Stu's pizza.ฉันชื้อพิซซ่าChunky Stu'sมาฝาก
It's... pair it with a chunky boot.จับคู่เข็มขัดกับบูทสั้น
Okay, belts were two years ago, and chunky boots were five years ago.โอเค เราเคยเล่นเข็มขัดไปแล้วเมื่อสองปีก่อน และบูทสั้นก็เคยทำไปแล้วเมื่อห้าปีก่อน

chunky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chunky
Back to top