ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

choir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *choir*, -choir-

choir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
choir (n.) คณะประสานเสียง
choir (vi.) ร้องประสานเสียง Syn. chorus
choirboy (n.) เด็กผู้ชายที่ร้องในวง
choirmaster (n.) ผู้กำกับวงดนตรี See also: วาทยกร
English-Thai: HOPE Dictionary
choir(ไคว'เออะ) n. กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ vt.,vi ร้องประสานเสียง, See also: choirboy n. ดูchoir choirgirl n. ดูchoir
English-Thai: Nontri Dictionary
choir(n) คณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choirsเพลงสวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คายกคณะ (n.) choir See also: chorus, singer Syn. ลูกคู่
ทวยเทพ (n.) choir of angels Syn. เหล่าเทพ, เหล่าเทวดา
เหล่าเทพ (n.) choir of angels Syn. เหล่าเทวดา
เหล่าเทวดา (n.) choir of angels Syn. เหล่าเทพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was a choir boy at that church.ผมเคยเป็นนักร้องประสานเสียงที่โบสถ์นั่น.
My choir teacher gives me really cool exercises--นั่นแหละเหตุผล ที่ผมได้มาร่วมวง
Anyway, I'II let you guys go. I'II see you at choir rehearsal on Thursday at seven.เชิญพวกคุณตามสบาย เจอกันตอนซ้อม ประสานเสียง วันพฤหัสทุ่มตรง
Call me a dork, but I love choir practice.จะบอกว่าฉันโง่ก็ได้นะ แต่ฉันชอบซ้อมร้องประสานเสียงนี่
You have choir practice.คุณต้องฝึกร้องเพลงประสานเสียงนะ
Oh, let's not forget about the little church parking lot, choir boy.โอ้ ที่ลืมไม่ได้เลยก็ลานจอดรถข้างหลังโบสถ์ คุณนักร้องประจำโบสถ์
I only ever get to go to youth choir and prayer group.ฉันเคยไปแต่ร้องประสานเสียงและสวดมนต์กลุ่มเท่านั้น
Imagine singing this on the stage with 50 choir members behind you.นี่เป็นเพราะว่าฉันร้องตรงนี้ตะหาก ถ้าได้ร้องบนเวทีล่ะก็ มีวงคอรัส 50 คน ร้องอยู่ข้างหลัง
Show Choir Rule Book. And it turns out, you need 12 kids to qualify for Regionals.กลายเป็นว่า นายต้องใช้เด็ก 12 คน เพื่อเข้าแข่งระดับภาค
He's the best show choir choreographer in the midwest. We works with vocal adrenaline.เขาเป็นโค้ชสอนเต้นเก่งที่สุดในมิดเวสต์ เขาคิดท่าให้ โวคัล อะดรีนาลีน
Our show choir has to practice out in the rec yard.ทีมของเราต้องซ้อมในสวนหย่อม
Look, all I know is that our choir seems to beที่ฉันรู้คือ วงประสานเสียง

choir ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唱诗班[chàng shī bān, ㄔㄤˋ ㄕ ㄅㄢ, 唱诗班 / 唱詩班] choir

choir ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita
コールユーブンゲン[, ko-ruyu-bungen] (n) choir exercises (ger
コワイヤ[, kowaiya] (n) choir
合唱隊[がっしょうたい, gasshoutai] (n) chorus; choir
合唱隊員[がっしょうたいいん, gasshoutaiin] (n) choir member
合唱隊長[がっしょうたいちょう, gasshoutaichou] (n) choir leader
クワイア[, kuwaia] (n) choir; (P)
フィルハーモニック[, firuha-monikku] (adj-f) philharmonic (e.g. orchestra, choir)
ホースフェイスローチ;ホースフェイス・ローチ[, ho-sufeisuro-chi ; ho-sufeisu . ro-chi] (n) horseface loach (Acantopsis choirorhynchos); horsehead loach
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] (n) chorus group; choir; (P)

choir ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกคู่[n.] (lūkkhū) EN: chorus ; choir ; ensemble FR: choeur [m] ; ensemble [m]
พลัดตก[v. exp.] (phlattok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down FR: tomber ; perdre le contact ; choir (litt. - vx)
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pā) EN: basin FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m] ; machette [f] ; coupe-coupe [m]
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai ) EN: maxilla ; upper jaw FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai ) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
ขากรรไตร[n.] (khākantrai) EN: jaw FR: mâchoire [f]
ขาตะไกร[v. exp.] (khātakrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op) EN: dryer FR: séchoir à linge [m] ; séchoir [m]
เครื่องสับกระเทียม[n. exp.] (khreūang sa) EN: FR: hachoir à ail [m]
กล่องกระดาษเช็ดหน้า[n. exp.] (klǿng kradā) EN: ? FR: boîte à mouchoirs [f]
กล่องทิชชู[n. exp.] (klǿng thitc) EN: tissue box FR: boîte de Kleenex [f] ; boîte de mouchoirs en papier [f]
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษทิชชู = กระดาษทิชชู่[n. exp.] (kradāt thit) EN: tissue paper ; toilet paper ; tissues FR: mouchoir en papier [m]
กระโถน[n.] (krathōn) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]
กระโถนบ้วนน้ำลาย[n. exp.] (krathōn būa) EN: spittoon FR: crachoir [m]
มีดอีโต้[n. exp.] (mīt ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
มีดหมู[n.] (mītmū) EN: FR: tranchoir [m]
มีดสับ[n. exp.] (mīt sap) EN: FR: couteau hachoir [m]
มีดสับหมู[n.] (mītsapmū) EN: FR: tranchoir [m]
ผ้าเช็ดหน้า[n.] (phāchetnā) EN: handkerchief FR: mouchoir [m]
ตก[v.] (tok) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble FR: tomber ; chuter ; choir
ต้นเสียง[n.] (tonsīeng) EN: choirmaster ; lead voice FR:

choir ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Männerchor {m}male choir
Gesangbuch {n}song book; choir book
Sprechchor {m}speaking choir
Chorknabe {m}choir boy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า choir
Back to top