ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carcass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carcass*, -carcass-

carcass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carcass (n.) โครง (เช่น โครงเรือ)
carcass (n.) ร่างกายมนุษย์ Syn. body, corpse, remains
carcass (n.) สิ่งที่ไร้ค่า
carcass (sl.) ร่างใหญ่ See also: รูปร่างโต
English-Thai: HOPE Dictionary
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
English-Thai: Nontri Dictionary
carcass(n) ซากศพ,โครง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carcassซาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาก (n.) carcass See also: corpse, remains, dead body Syn. ซากศพ
ซากสัตว์ (n.) carcass See also: animal remains, carrion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd be better off leaving Dickenson's dead carcass in there.งั้นคุณก็ถอนตัวไป ปล่อยให้ ร่างของDivkensonอยู่ตรงนั้นต่อไป
Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach.เมื่อเช้าหมาโดนรถทับในซอย ไส้แตกกระจาย
I will personally rip out your eyes and shove them down your throat so you can see my claws tear your carcass open!ฉันจะควักลูกตาคุณแล้วก็ยัดมันลงคอคุณด้วยมือฉันเอง เห็นแล้วใช่มั้ยภาพที่ฉันแหวกท้องแกนะ!
One girl ate a pigeon, several others started worshipping a possum carcass as their lord.เด็กคนหนึ่งกินนกพิราบเป็นตัวๆ เริ่มที่จะบูชาซากดอกพอสซัมอย่างกับพระเจ้า
And found a sheep carcass nearby.และยังเจอแพะอยู่ใกล้ๆแถวนั้น
Now, that monster that they've made, strap his carcass to it. Strap him to it!เอาล่ะ เอาศพมันไปใส่เครื่องยิง
So I'm gonna have you string up this carcass in a tree.ดังนั้นผมจะมีสายที่คุณขึ้นซากนี้ในต้นไม้
The mighty Sheldor, level 85 blood elf, hero of the Eastern kingdoms, has been picked clean, like a carcass in the desert sun.เชลดอร์ผู้ยิ่งใหญ่ เลเวล 85 สายเลือดเอลฟ์ ผู้พิทักษ์แห่งราชอาณาจักรตะวันออก ได้ถูกเก็บกวาดเหมือนกับเศษซากในทะเลทราย
Oh, here I am, dropping a turkey carcass in with the recycling.เพราะชั้นจะทิ้งซากไก่ ลงไปในถังนี้
He'd slice a carcass from stem to stern in one swing, and then he'd go about carving through the muscle and the bone like brushstrokes on a canvas.เขาเฉือนเเผ่นเนื้อออกจากร่างด้วยการเเกว่งมีดอย่างเเรงเพียงครั้งเดียว เเละจากนั้นเขาก็ผ่าลงไประหว่างกล้ามเนื้อเเละกระดูก เหมือนกับสะบัดพู่กันลงบนผืนผ้าใบ
I will stay and watch over you until the wolves gorge on your carcass and bathe in your blood.ข้าจะอยู่และดูมัน จนกว่าหมาป่า จะกินเจ้าและอาบไปด้วยเลือดของเจ้า
And because this is your fault, you get to come with me and watch, and know as the blood drips from his carcass it'll be you and your rags to wipe it up!และเพราะว่าความผิดของเจ้า เจ้าต้องไปกับข้าและจับตาดูให้ดี และตอนที่เลือดเขาไหลออกจากร่าง

carcass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尸首[shī shǒu, ㄕ ㄕㄡˇ, 尸首 / 屍首] corpse; carcass
尸首[shī shou, ㄕ ㄕㄡ˙, 尸首 / 屍首] corpse; carcass; dead body
尸体[shī tǐ, ㄕ ㄊㄧˇ, 尸体 / 屍體] dead body; corpse; carcass

carcass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase
鶏がら;鶏ガラ;鳥ガラ;鳥がら;鳥殻;鶏殻[とりがら(鶏がら;鳥がら;鳥殻;鶏殻);とりガラ(鶏ガラ;鳥ガラ), torigara ( niwatori gara ; tori gara ; tori kara ; niwatori kara ); tori gara ( niw] (n) (See 殻・がら・1) chicken bones; chicken carcass
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses)

carcass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โครงไก่[n. exp.] (khrōng kai) EN: chicken carcass FR: carcasse de poulet [f]
ซาก[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion FR: carcasse [f] ; charogne [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]

carcass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagonalkarkasse {f}bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing
Mantelreibung {f}carcass friction
Roh- und Innenausbau {m}carcass and interior completion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carcass
Back to top