ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blasphemy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blasphemy*, -blasphemy-

blasphemy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blasphemy (n.) การสบประมาทหรือการดูหมิ่น See also: การสบประมาทศาสนา Syn. desecration, profanation
English-Thai: HOPE Dictionary
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
English-Thai: Nontri Dictionary
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blasphemyความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์
Your blasphemy doesn't scare me.แกดูหมิ่นศาสนา แล้วไงไม่เห็นจะกลัว
Honestly, it is kind of fun. You know I'm beholden by duty to convey your blasphemy to the authority...จริงๆแล้ว มันก็สนุกดี ผมทราบซึ้งในตำแหน่งหน้าที่
It's not blasphemy to say that we are God, Shirley.การพูดว่าเราคือพระเจ้า ไม่ใช่การดูหมิ่นศาสนานะ เชอร์ลีย์
This country's turn towards unadulterated blasphemy frightens me.การที่ประเทศนี้เปลี่ยนไปเป็น\ประเทศที่ดูหมิ่นศาสนาเสียหมดแล้ว มันทำให้ดิฉันหวาดกลัวค่ะ
Your right arms were planning to rob you of the medallion and use it to commit greater blasphemy down the River Iss.เค้าวางแผนที่จะขโมยเหรียญของท่านคะ และจะใช้มันกระทำการต่ำซาม ในแม่น้ำแห่งยมโลก
It's blasphemy to drink tea from a paper cup.มันอาจดูไม่เหมาะนะ ที่จะดื่มชาจากแก้วกระดาษ
You're an aberration, a blasphemy in the eyes of the Father.คุณคือความคลาดเคลื่อน พวกนอกรีตในสายตาของพระบิดา
That's for blasphemy.นั่น สำหรับการดูหมิ่นศาสนา.
Blasphemy!และเจ้าจะต้องไม่ก่อสงคราม.
Anything less is blasphemy, isn't it?พอได้น้อยก็ดูหมิ่นว่าให้ ใช่มั้ยล่ะ
But I think it was Ram. Blasphemy.แต่ผมว่าน่าจะใช่ระรามนะ

blasphemy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亵渎的话[xiè dú de huà, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, 亵渎的话 / 褻瀆的話] blasphemy

blasphemy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
涜神[とくしん, tokushin] (n) blasphemy
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blasphemy
Back to top