ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

biography

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *biography*, -biography-

biography ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
biography (n.) อัตชีวประวัติ See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ Syn. autobiography, profile
English-Thai: Nontri Dictionary
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีวประวัติ (n.) biography See also: life history Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ, ประวัติบุคคล
ประวัติบุคคล (n.) biography See also: life history Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ
พระประวัติ (n.) biography Syn. ประวัติ, พระราชประวัติ
พระราชประวัติ (n.) biography Syn. ประวัติ
พุทธประวัติ (n.) biography of Lord Buddha
ประวัติบุคคล (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ (n.) autobiography
อัตประวัติ (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล
เกียรติประวัติ (n.) glorious biography See also: prestige, renowned deed Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if you'II excuse us. Georgey, Iet's go watch that biography on Francis Drake.ขอตัวนะคะ จอร์จี้ไปดูหนังชีวประวัติ ฟรานซิส เดร็คกันเถอะ
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง
I picked the Stephen Sondheim biography section for our clandestine meeting place... because only he would be able to express my melancholia.ผมเลือก ประวัติซอนด์ไฮม์ เป็นที่นัดพบ เพราะสื่อถึง ความหดหู่ของผม
The Unauthorized Biography of Britney Spears to stay calm.หนังสือชีวประวัติว่าบริทนี่ย์ ใจเย็นต่อปาปารัซซี่ได้ไง
You should read her biography next.ลูกควรอ่านประวัติเธอต่อ
Hey, maybe I'll check out That biography at school. What's it called?หนังสือประวัติ ชื่ออะไรนะคะ?
Miss Blair say she busy, but reading Grace Kelly biography all day is not busy.คุณหนูแบร์บอกว่าเธอยุ่งอยู่ แต่กลับอ่านชีวะประวัติของ เกรซ เคลลี่ ทั้งวัน
I would have edited it out of my biography had it not already been posted for posterity.ฉันน่าจะลบมันออกไปจากชีวประวัติของฉัน มันไม่ควรจะออกมาให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน
Tell him you want to hire him to write your biography and take him somewhere out of the way.บอกเขาว่าคุณอยากจ้าง เขาให้เขียนอัตชีวประวัติคุณ แล้วพาเขาไปที่ไหนสักแห่งที่ไกลๆ
I was just rocking out to Einstein's biography this morning.อือ ออดิโอบุ๊ค เรื่อง Fall of the Roman Empire อ้า ผมพึ่งดูประวัติชีวิตไอสไตน์
I want to write the authorized biography of Hannah McKay.I want to write the authorized biography of Hannah McKay.
I'm looking for a biography of Joe Biden. I just need to be sure.ฉันกำลังหาหนังสือ ชีวประวัติของ โจ ไบเด็น ผมแค่ต้องการแน่ใจ

biography ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣经外传[Shèng jīng wài zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄓㄨㄢˋ, 圣经外传 / 聖經外傳] Apocrypha; biography external to the classics
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ, 自传 / 自傳] autobiography
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 传 / 傳] biography
传记[zhuàn jì, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 传记 / 傳記] biography
列传[liè zhuàn, ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 列传 / 列傳] historical biography
史传[shǐ zhuàn, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ, 史传 / 史傳] historical biography
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
小传[xiǎo zhuàn, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, 小传 / 小傳] sketch biography; profile

biography ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオグラフィー[, baiogurafi-] (n) biography
一代記[いちだいき, ichidaiki] (n) biography
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures
詳伝[しょうでん, shouden] (n) detailed biography
オートバイオグラフィー[, o-tobaiogurafi-] (n) autobiography
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off
自伝[じでん, jiden] (n) autobiography; (P)
自叙[じじょ, jijo] (n,vs) autobiography
自叙伝[じじょでん, jijoden] (n) autobiography; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
伝記[でんき, denki] biography
自伝[じでん, jiden] autobiography

biography ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story FR: biographie [f]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawa) EN: glorious biography ; prestige ; renowned deed FR:
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
สารคดีชีวประวัติ[n. exp.] (sārakhadī c) EN: biography FR:
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwapr) EN: autobiography FR: autobiographie [f]
ชีวประวัติส่วนตัว[n. exp.] (chīwaprawat) EN: autobiography FR: autobiographie [f]

biography ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psychobiographie {f}psychobiography

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า biography
Back to top