ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

binder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *binder*, -binder-

binder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
binder (n.) สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
binder (n.) ตัวหนีบกระดาษ
English-Thai: HOPE Dictionary
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a binder that says princeton plainsboro teaching hospital on the cover.เก็บในแฟ้ม ที่เขียนว่า การเรียนของโรงพยาบาลพริ๊นตัน บนปก
I see a binder with syllabi.ผมเห็นแฟ้มที่มีตัวอักษร
I'm still stewing about that binder incident, Jerry.ฉันเบื่อกับนายจริงๆ เจอรี่
And I need you to put it in a binder because we use binders now so everyone has access to the same information.และผมต้องการให้คุณเอามันใส่แฟ้ม เพราะตอนนี้เราใช้แฟ้มแล้ว เพื่อทุกคนจะได้เข้าไปดู ข้อมูลที่เหมือนกัน
Which is why I "Taylor" -made this binder for you.ฉันก็เลยทำแฟ้ม "เทย์เลอร์" อันนี้ให้เธอ
You get to the part in that binder saying I was sleeping with her?อ่านแฟ้มถึงตอนที่บอกว่า ฉันนอนกับเธอแล้วใช่มั้ย
This Is My Idea Binder. I Started It When I Was On My Tripนี้คือแฟ้มไอเดียว ฉันเริ่มเมื่อตอนเดินทาง
I Showed Uno Here Your Idea Binder. Awesome Stuff.ฉันให้อูโน่ ดูไอเดียของเธอ เป็นอะไรที่เริ่ด
A fassbinder and freezer-free thanksgiving at my place?หนังของ Fassbinder กับอาหารที่ไม่ได้แช่แข็งในวันขอบคุณพระเจ้าที่บ้านฉัน?
What good would a bookbinder like me be in a new bookstore?ช่างซ่อมหนังสืออย่างพ่อจะมีประโยชน์อะไรใน ในร้านหนังสือใหม่ล่ะ
You know, I have binders if we need 'em.รู้มั้ย ข้ามีเชือกไว้มัดนะถ้าเราต้องการ
Truth is my life is emptier than this three-ring binder.ความจริงคือชีวิตผมมันว่างเปล่าเสียยิ่งกว่า ห่วงแฟ้ม 3 ห่วงนี่อีกน่ะ

binder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイダー[, baida-] (n) binder
バインダー[, bainda-] (n) binder
リングノート[, ringuno-to] (n) ring binder (wasei
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course
製本屋[せいほんや, seihonya] (n) bookbinder

binder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
หนังสือคุ้มครองชั่วคราว[n. exp.] (nangseū khu) EN: binder FR:
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep l) EN: bookbinder FR:
โรงงานเย็บเล่ม[n. exp.] (rōng-ngān y) EN: bookbinder's ; bookbinder's shop FR: atelier de reliure [m]

binder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krawatte {f}; Binder
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board
Buchbinderei {f} | Buchbindereien
Buchbinder {m} | Buchbinder
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector
Buchbinderleinen {n}bookbinder's cloth
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder
Miniatursteckverbinder {m} [electr.] | Miniatursteckverbinder
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder
Steckverbindung {f}; Steckverbinder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า binder
Back to top