ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artiste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artiste*, -artiste-

artiste ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An artiste does not leave his work unfinished.ศิลปินที่ดีย่อมต้องไม่ทิ้งงานที่ยังทำไม่สำเร็จ
Imagine pretending to be a stock boy when you're a major artiste.ให้ตายสิ แหม! ทำมาเป็นเด็กสโตร์ แต่ที่แท้ตัวเองก็เป็นสุดยอดอาตต์ติสต์!
You're an artiste, and that's the way you work.ตัวเองเป็นยอดศิลปิน, และนั่นก็เป็นวิถีทางของตัว
I believe you are blushing, Mr. Big Artiste.เขินจนหน้าแดงเลยคุณจิตรกรใหญ่
Laissez I'art aux artistes."งานศิลปะต้องให้ศิลปินทำ"
Des artistes, just like old times.des artistes, just like old times.
No, he was an artiste.ไม่ เขาเป็นศิลปินตัวยง
You are a crime novel artiste.คุณเป็นสุดยอดนักเขียนนวนิยายอาชญากรรม
You are interested in becoming an artiste, right?เธอสนใจอุตสาหกรรมบันเทิงใช่มั้ยล่ะ
Those gentlemen are local artistes who've expressed an interest in honing their nude, still-life photography techniques.สุภาพบุรุษสองคนนั้น เป็นศิลปินท้องถิ่นที่แสดงความสนใจ ในการฝึกฝนเทคนิค การถ่ายภาพเปลือยของพวกเขา

artiste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だけ, dake] (n) (1) (See 尺・しゃく・1) 3.03 meters (ten shaku); (2) length; measure; (suf) (3) (hon) (after the name of an artiste) Mr.; Mrs.

artiste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเขียน[n. exp.] (chang khīen) EN: artist ; painter FR: artiste peintre [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
นักศิลปะ[n. exp.] (nak sinlapa) EN: artist FR: artiste [m, f]
ผู้มีฝีมือ[n. exp.] (phū mī fīme) EN: artiste FR: expert [m]
ศิลปี[n.] (sinlapī) EN: artist ; painter FR: artiste [m, f] ; peintre [m] ; créateur [m]
ศิลปิน[n.] (sinlapin) EN: artist ; painter FR: artiste [m, f] ; peintre [m] ; créateur [m]
ศิลปินอิสระ[n. exp.] (sinlapin it) EN: FR: artiste indépendant [m]

artiste ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artist {m} | Artisten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artiste
Back to top