ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annoyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annoyed*, -annoyed-

annoyed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annoyed (adj.) ที่รำคาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำคาญ (v.) feel annoyed See also: feel bored Syn. เบื่อหน่าย
รำคาญใจ (v.) feel annoyed See also: feel disturbed, feel bothered Syn. รำคาญ Ops. พอใจ, สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey Mong Ryong, you're getting annoyed aren't you?มงยงจ๋า ใครเค้าทำอารมณ์เสียเหรอจ๊ะ?
I won't you did what you can to benefit our company but, you worry about your actions if it was right, what you did you're worried and you're annoyed so you called meผมไม่ คุณทำดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเรา แต่ว่า คุณกำลังกังวลว่าจะทำตัวยังไงดี นั่นแหละที่คุณเป็น
You're not annoyed about that whole murder thing, are you?เรื่องมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานู่นแหนะ?
Delightful? I thought she annoyed you.แสนดีรึ ฉันคิดว่าเธอรบกวนคุณซะอีก
I'm hoping if I wait long enough, you'll be as annoyed by the sound of your voice as I am and just shut up.ผมกำลังหวังว่าถ้าผมรอนานพอ คุณจะรำคานเสียงตัวเอง ดังนั้นผมเลยแค่หุบปากเฉยๆ
Oh, he'll be annoyed that he has to call his lawyer.โอ้ เขาคงเซ็งที่ต้องโทรหาทนายของเขา
Having said that, our Shi Won has annoyed that big hero?มีคนกล่าวว่า, ชิ วอน ของเราสร้างความรำคาญให้พวกเขา?
I spoke to a man at the airline, and he seemed pretty annoyed by this theory.ฉันได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสายการบิน,และ ดูเขาไม่ค่อยชอบใจกับทฤษฏีนี้นัก
Yeah, and if poppy got arrested, she would never Give up the money, and as annoyed as i am With dan right now, it is his college tuition.ใช่ เพราะถ้าป๊อปปี้โดนจับ เธอไม่มีทางคืนเงินให้ และไม่ว่าฉันจะรำคาญแดนซักแค่ไหนตอนนี้ นี่มันเงินค่าเทอมของเขา
It's just that I get annoyed with people who are at hospitals and are depressed.ก็แค่ชั้นรำคาญผู้คนที่โรงพยาบาล ทั้งเศร้าทั้งเครียด
I'm sorry I got annoyed yesterday.ขอที่เมื่อวานหนูทำตัวไม่ดี
They studied and I annoyed them.พวกเขาติว ส่วนฉันป่วน

annoyed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[òu, ㄡˋ, 怄 / 慪] annoyed
懊恼[ào nǎo, ㄠˋ ㄋㄠˇ, 懊恼 / 懊惱] annoyed; vexed; upset
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly

annoyed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
仕方のない;仕方の無い[しかたのない, shikatanonai] (adj-i) (See 仕方がない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed
煩がる;煩さがる(io)[うるさがる, urusagaru] (v5r,vt) (uk) to feel annoyed at
仕方がない(P);仕方が無い[しかたがない, shikataganai] (exp,adj-i) (See 仕方のない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed; (P)
仕方ない(P);仕方無い[しかたない, shikatanai] (adj-i) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; impatient; annoyed; (P)
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
満更でもない[まんざらでもない, manzarademonai] (adj-i) not as dissatisfied (or annoyed) as (s)he would have us believe
閉口[へいこう, heikou] (n,vs,adj-no) (1) dumbfounded; stumped; at one's wits end; nonplussed; (2) annoyed; (P)

annoyed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ฉุน[adj.] (ārom chun) EN: annoyed ; mad ; irritated FR:
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
หัวเสีย[adj.] (hūasīa) EN: irritable ; in a bad mood ; bad-tempered ; annoyed FR: de méchante humeur ; en colère
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
เคียด[v.] (khīet) EN: be irritated ; be annoyed FR:
ขุ่นเคือง[adj.] (khunkheūang) EN: irritated ; displeased ; annoyed FR:
กระคาย[v.] (krakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
กริ้ว[v.] (kriu) EN: get angry (with) ; become cross (with) ; be annoyed FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate ; outrage FR:
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūan) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be angered FR:
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
ลำไย[v.] (lamyai) EN: feel annoyed FR:
โมโห[v.] (mōhō) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury FR: être en colère ; se mettre en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า[adj.] (ngao) EN: annoyed ; irritated ; peeved FR:
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao n) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated FR:
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
รำคาญ[v.] (ramkhān) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored ; be irked FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié ; être irrité
รำคาญ[adj.] (ramkhān) EN: annoyed ; disturbed ; irritated FR:
รำคาญใจ[v.] (ramkhānjai) EN: feel annoyed FR:
รำคาญใจ[adj.] (ramkhānjai) EN: annoyed ; irritated ; vexed FR: irrité
รู้สึกเคือง[v. exp.] (rūseuk kheū) EN: be annoyed FR:
ตาขวาง[adj.] (tākhwāng) EN: annoyed ; unsatisfied FR:
ตัดรำคาญ[v. exp.] (tat ramkhān) EN: stop being annoyed ; end the conversation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annoyed
Back to top