ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anecdote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anecdote*, -anecdote-

anecdote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anecdote (n.) เรื่องราว Syn. story, tale, episode
English-Thai: HOPE Dictionary
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn)
English-Thai: Nontri Dictionary
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anecdoteเกร็ด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anecdotesเกร็ดประวัติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกร็ดพงศาวดาร (n.) historical anecdote See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm here to test the mailer anecdote for your actual date tomorrow night?ฉันอยู่ที่นี่เพื่อNorman Mailer แต่คุณไปงานเลี้ยงคืนวันพรุ่งนี้อะนะ?
And it's just the sort of banal anecdote that would distract a talk...แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราว ที่น่าเบื่อ ยังทำให้การคุยไขว้เขว
So thirty years from now you can be at some cocktail party, and tell an inspiring anecdote about your third patient ever, and how you coached him into feeling normal right before he died?เพื่อให้ 30 ปี หลังจากนี้.. คุณไปออกงานค็อกเทล.. แล้วบอกเล่าเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ..
Any stories? No news, no little anecdotes to share with the folks?มีเรื่องรึเปล่า ข่าวเล็กๆน้อยๆ หรือยาถอนพิษก็ได้ เราให้เราฟังทีสิ
And refrain from your ridiculous anecdotes.แล้วก็เลิกเล่าเรื่องกังฟูเมียงูได้แล้ว
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ
They'll be great anecdotes for the Jimmy Kimmel show.จนกว่าชั้นจะสามารถทำให้ ความฝันทั้งหมดเป็นจริง นั่นจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ดี/Nสำหรับ จิมมี่ คิมเมล โชว์
There were a few scratches, worth the price of the campfire anecdote.ก็อาจมีถลอกกันนิดหน่อย พอให้เอาไปเล่าเป็นเรื่องขำ ๆ รอบกองไฟได้
I need anecdotes. Didn't go to any trouble, did you?ฉันอยากได้เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหน่อย ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาอะไรใช่มั๊ย

anecdote ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逸事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, 逸事] anecdote (esp. about celebrities)
奇闻[qí wén, ㄑㄧˊ ㄨㄣˊ, 奇闻 / 奇聞] anecdote
轶事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, 轶事 / 軼事] anecdote
逸闻[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, 逸闻 / 逸聞] anecdote; rumor; canard
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, 趣闻 / 趣聞] funny news item; interesting anecdote

anecdote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アネクドート[, anekudo-to] (n) anecdote
一口話[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote
艶笑小話[えんしょうこばなし, enshoukobanashi] (n) amorous anecdote
一つ話[ひとつばなし, hitotsubanashi] (n) anecdote; common talk
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off
小話;小咄[こばなし;しょうわ(小話), kobanashi ; shouwa ( kobanashi )] (n) (1) anecdote; (2) brief (comic) story
珍談[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip
逸事[いつじ, itsuji] (n) anecdote; unknown fact
逸話[いつわ, itsuwa] (n,adj-no) anecdote; (P)

anecdote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกร็ด[n.] (kret) EN: anecdote FR: anecdote [f]
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawat) EN: historical anecdote ; historical frills FR: anecdote historique [f]
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
เรื่องจิ๊บ ๆ = เรื่องจิ๊บๆ ; เรื่องจิ๊บจิ๊บ = เรื่องจิ๊บ จิ๊บ[n. exp.] (reūang jip-) EN: FR: petite anecdote [f]
เรื่องขำ[n. exp.] (reūang kham) EN: FR: anecdote [f] ; histoire drôle [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn ; affair FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]

anecdote ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anekdote {f}anecdote

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anecdote
Back to top