ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambulance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambulance*, -ambulance-

ambulance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambulance (n.) รถพยาบาล See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย Syn. hospital wagon, mobile hospital
ambulanceman (n.) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ Syn. medical attendant
English-Thai: HOPE Dictionary
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
English-Thai: Nontri Dictionary
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambulancesรถพยาบาล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถพยาบาล (n.) ambulance See also: ambulance car
รถหวอ (n.) ambulance Syn. รถพยาบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An ambulance chaser."An Ambulance Chaser"
Inform the ambulance that we have a situation.แจ้งรถพยาบาลว่าเรามีผู้ป่วยฉุกเฉิน
He stole an ambulance and his brother's body too.ขโมยรถพยาบาลกับ ศพน้องชายเขาไป
The sheriff's willing to forget it if you bring that ambulance back.นายอำเภอบอกจะลืนมันซะ ถ้าคุณเอารถไปคืน
She's talking. What ambulance is she in?เธอยังพูดได้ เธออยู่ในรถพยาบาลเหรอ
I should really stay in the ambulance because of this.ชั้นน่าจะอยู่บนรถเพราะแผลนี่มากกว่านะคะ.
Is Peter's ambulance here?รถพยาบาลมารับปีเตอร์หรือยัง
I called and left a message for the county ambulance service.ฉันฝากข้อความให้ศูนย์รถพยาบาลแล้ว
I know. Thank God. The ambulance will be here right away.ผมรู้ ขอบคุณจริงๆ รถพยาบาล จะมาเดี๋ยวนี้แล้ว
If I stepped in it, I'd be in that ambulance right now... on my way to the emergency room, wouldn't I?ถ้าผมเหยียบมัน ป่านนี้ผมคงอยู่ในรถพยาบาล ผมอยู่ระหว่างถูกส่งตัวไปห้องฉุกเฉินแล้ว ผมคงจะเป็นแบบนั้นใช่ไหม
I just drove past the Carlton house. There was an ambulance there.ฉันเพิ่งขับรถไปบ้านคาร์ลตัน แล้วเจอรถพยาบาลที่นั่น
You know, I saw an ambulance here today.นี่นายรู้มั้ย วันนี้ชั้นเห็นรถพยาบาลวิ่งสวนทางด้วย

ambulance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救护车[jiù hù chē, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ, 救护车 / 救護車] ambulance

ambulance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドクターヘリ[, dokuta-heri] (n) air ambulance (wasei
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P)
救急ヘリコプター[きゅうきゅうヘリコプター, kyuukyuu herikoputa-] (n) ambulance helicopter
アンバランス[, anbaransu] (adj-na) (1) unbalanced; imbalance; (n) (2) ambulance; (P)
救急車[きゅうきゅうしゃ, kyuukyuusha] (n) ambulance; (P)

ambulance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าความ[n. exp.] (khā khwām) EN: champerty ; ambulance chasing (vulg.) FR:
รถพยาบาล[n.] (rot phayābā) EN: ambulance ; ambulance car FR: ambulance [f]
รถหวอ[n. exp.] (rot wø) EN: emergency vehicle ; siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
ตีนโรงตีนศาล[n.] (tīnrøngtīns) EN: ambulance chaser (inf.) FR:

ambulance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankentransportwagen {m} (KTW)patient transport ambulance (PTA)
Unfallkommando {n}traffic patrol and ambulance
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
Krankentransport {m}ambulance service
Sanitäter {m}ambulance man
Martinshorn {n}(police; ambulance; fire-engine) siren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambulance
Back to top