ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alertness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alertness*, -alertness-

alertness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alertness (n.) ความตื่นตัว See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม Syn. watchfulness
English-Thai: Nontri Dictionary
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]

alertness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警惕性[jǐng tì xìng, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 警惕性] vigilance; alertness

alertness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alertness
Back to top