ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afoot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afoot*, -afoot-

afoot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afoot (adv.) โดยการเดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
afoot(อะฟุท') adv.,adj. เดินเท้าเปล่า, ดำเนินการ, เคลื่อนไหว, Syn. on foot, walking)
English-Thai: Nontri Dictionary
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's been a torrid first 45 minutes. Change is surely afoot at halftime.เป็น 45 นาทีที่ดุเดือดจริงๆ ครับ ต้องดูว่าครึ่งหลังจะปรับแผนมาสู้กันยังงัย
Just to make sure nothing illicit is afoot at the sundial.เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลักลอบ ทำผิดกฎหมายที่นาฬิกาแดด
What evening adventures are afoot for the loveliest ladies in the six counties?ค่ำคืนนี้สาวๆ แสนสวย มีการผจญภัยอะไรกัน
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น
That's why we're here. Big things afoot.นั่นคือสาเหตุที่พวกเรามาที่นี่ เรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น
So now you're curious if there's a larger game afoot?ดูเหมือนว่าคุณสงสัยว่ามี อะไรอยู่เบื้องหลัง?
The question is not "if" but "how." The games afoot.คำถามไม่ใช่ "ถ้า" แต่ "ยังไง"
An adventure afoot!โอ้ การผจญภัยเริ่มต้นแล้ว
Your man has run afoot.Your man has run afoot.
He promises no details until the game is afoot.เขาสัญญาว่าจะไม่ให้ข้อมูล จนกว่าเกมส์จะเริ่ม
There's danger afoot, Andrew.อันตรายกำลังมา แอนดรู
I'm simply saying that I'm not oblivious to the fact that there's change afoot, firm dynamic-wise.ฉันเพียงแค่จะพูดว่า ฉันไม่ได้หลงลืมความจริง ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว บริษัท dynamic-wise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afoot
Back to top