ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accountant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accountant*, -accountant-

accountant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accountant (n.) นักบัญชี See also: สมุห์บัญชี
English-Thai: HOPE Dictionary
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accountantนักบัญชี [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนักงานบัญชี (n.) accountant See also: bookkeeper
สมุห์บัญชี (n.) accountant
สมุหบัญชี (n.) chief accountant See also: accountant general Syn. สมุห์บัญชี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eileen, the accountant the court appointed for the bankruptcy.ไอรีน นักบัญชี ทางศาลให้มาตรวจสอบเรื่องการล้มละลายหนะ
They've been lD'd. They scammed an accountant for an address. Long lsland.เราได้เบาะแสแล้ว พวกเขาสอบถามที่อยู่จากนักบัญชี ที่ลองไอแลน
You've gone from a chartered accountant to Charlton Heston.เธญเธขเธนเนˆเธ‚เน‰เธฒเธ‡เธซเธฅเธฑเธ‡เน€เธเนเธซเธฅเธฐ
My accountant set up a corporation on an island that didn't exist and assured me that that's how rich people do it.นักบัญชีของฉันตั้งบริษัทหลอก... ...บนเกาะที่ไม่มีตัวตน เขาบอกว่า พวกคนรวยทำกันอย่างนี้ทั้งนั้น
Call the accountant and get her to clear the money.โทรหาสมุหบัญชีให้เธอจัดการเรื่องเงิน
I'm a 30-year-old accountant married to a homosexual lawyer.ฉันเป็นนักบัญชีอายุสามสิบ แต่งงานกับทนายที่เป็นโฮโม
But what the Russian doesn't know is that his accountant has got bored of the safe life and is looking for excitement in all the wrong places.แต่ที่คนรัสเซียไม่รู้... ...ก็คือนักบัญชีของเขากำลังเบื่อชีวิตเรียบง่ายแบบสุดๆ และกำลังมองหาความตื่นเต้น ในสถานที่ผิดๆ
How's someone go from being an accountant to being a vampire?นี่เป็นหน้าที่ของน้องสาว ที่จะสนใจคนที่มาเป็นแฟนพี่ชายตัวเองใช่ป่ะ?
My accountant stole from me.ฝ่ายบัญชีผมขโมยเงินไป
People found out he used to be an accountant for the nazis,พอผู้คนสืบรู้มาว่าเขาเคยเป็นสมุหบัญชีของพวกนาซี
This is Gaynor Rabin. She's, uh, the accountant here at Clucksten.นี่คือ เกเนอร์ เรบิน เธอเป็นสมุห์บัญชีที่นี่น่ะ
You do our taxes. - Fletch has been my accountant for six years.- เฟลตช์ทำบัญชีให้ฉันมาหกปี

accountant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, 会计 / 會計] accountant; accounting
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 会计师 / 會計師] accountant

accountant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会計士[かいけいし, kaikeishi] (n) (certified public) accountant
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination)
計理士;経理士[けいりし, keirishi] (n) public accountant
主計[しゅけい, shukei] (n) paymaster; accountant; (P)
会計[かいけい, kaikei] (n,adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P)
会計係[かいけいがかり;かいけいけい, kaikeigakari ; kaikeikei] (n) accountant; accounting clerk; cashier; treasurer
会計官[かいけいかん, kaikeikan] (n) accountant; treasurer
公認会計士[こうにんかいけいし, kouninkaikeishi] (n) certified public accountant; (P)
勅許[ちょっきょ, chokkyo] (n) imperial sanction; royal charter; chartered (e.g. chartered accountant)
勘定係[かんじょうがかり, kanjougakari] (n) cashier; accountant; treasurer
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)

accountant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักบัญชี[n. exp.] (nak banchī) EN: accountant FR: comptable [m, f]
นักบัญชีการเงิน[n. exp.] (nak banchī ) EN: financial accountant FR:
นักการบัญชี[n. exp.] (nak kān ban) EN: accountant FR:
พนักงานบัญชี[n. exp.] (phanakngān ) EN: accountant ; bookkeeper FR: comptable [m, f]
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant accountant FR:
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต[n. exp.] (phū søp ban) EN: certified public accountant (CPA ) FR:
สมุหบัญชี ; สมุห์บัญชี[n.] (samuhabanch) EN: accountant ; chief accountant ; accountant general FR: comptable [m] ; expert-comptable [m] ; trésorier [m]
สมุหบัญชีใหญ่ ; สมุห์บัญชีใหญ่[n. exp.] (samuhabanch) EN: chief accountant FR:
กรอกบัญชี[v. exp.] (krøk banchī) EN: keep books ; keep accountants FR:

accountant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchprüfer {m}certified general accountant (CGA)
amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer {m}certified public accountant (CPA) [Am.]
Steuer- und Wirtschaftsberater {m}chartered accountant (CA)
Wirtschaftsprüfer {m}chartered accountant (CA); accountant
Buchmacher {m}turf accountant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accountant
Back to top