ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-weakness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weakness, *weakness*,

-weakness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
That's where this group, the Coalition of Evil... tried to ascertain the weakness of every superhero... because they all have one, just like you.พยายามค้นหาจุดอ่อน ของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคน เพราะทุกคนต้องมีจุดอ่อน เหมือนคุณ ไง
You have a weakness for seamen?You have a weakness for seamen?
Yong-gaek has power and speed but his weakness is his temper.ยงเก๊กมีพลังและความเร็วดี แต่ข้อเสียเขาคือ อารมณ์ร้อน
He has a weakness for beautiful women. And now, you are the most celebrated Geisha in all Myoko.เขาอ่อนแอกับผู้หญิงสวยๆ และตอนนี้เธอก็เป็นเกอิชาที่ดังที่สุดของมิโยโกะ
Well, it's usually gonna be somebody with some sort of weakness you know, a chink in the armor that the demon can worm through.ก็ส่วนมากมักจะเป็นคนที่อ่อนแอ จะเป็นคนที่ปีศาจสามารถเข้าสิงได้
Your weakness led these souls to judgment.ความอ่อนแอของเธอ นำทางวิญญานเหล่านี้สู่การพิพากษา
Understand your love is your weakness right now, and they know about it.เข้าใจว่ารักของแกมันคือจุดอ่อน แน่นอน พวกมันรู้ทุกอย่าง
Taewook's one weakness you have to take advantage of is that he's a boxing champ.จุดอ่อน ของ เท วุก ที่นายจะต้อง... ฉวยโอกาส ก็คือ เค้าเป็นแชมป์มวย
She knows what your weakness is.เธอรู้ว่าจุดอ่อนของนายคืออะไร... .

-weakness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱さ[よわさ, yowasa] (n) weakness
敵に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp,v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary
病癖[びょうへき, byouheki] (n) bad habit; peculiarity; weakness
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
至弱をもって至強にあたる[しじゃくをもってしきょうにあたる, shijakuwomotteshikyouniataru] (exp) (id) (obsc) attacking strength by means of (with) weakness
衣装道楽[いしょうどうらく, ishoudouraku] (n) love of fine clothing; weakness for fine clothes; being extravagant in clothing
頸肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known.

-weakness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
การอ่อนค่าของเงินบาท[n. exp.] (kān øn khā ) EN: baht weakness ; Thai baht weakness FR: faiblesse du baht [f]
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์[n. exp.] (kān øn khā ) EN: dollar weakness FR: faiblesse du dollar [f]
การอ่อนค่าของเงินเยน[n. exp.] (kān øn khā ) EN: yen weakness FR: faiblesse du yen [f]
การอ่อนค่าของเงินยูโร[n. exp.] (kān øn khā ) EN: euro weakness FR: faiblesse de l'euro [f]
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability FR:
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness ; flip-flop ; infirmity FR: faiblesse [f] ; fragilité [f]
โรคกลัวความอ่อนแอ[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: asthenophobia ; fear of fainting ; fear of weakness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -weakness-
Back to top