ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-waxen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น waxen, *waxen*,

-waxen- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His waxen wings melted from the sun's rays.ปีกของเขาหลอมละลาย ภายใต้รัศมีแห่งดวงอาทิตย์
♪ shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen# เปล่งปลั่ง วูบวาบ พริ้วไหว บลอนด์ทอง เงางาม #

-waxen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -waxen-
Back to top