ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wardrobe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wardrobe, *wardrobe*,

-wardrobe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That wardrobe door. Get closer.ประตูตู้เสื้อผ้า ใกล้เข้าไปอีก
A wardrobe that was getting very respectable.- ปล่อยมันไป อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
What are you doing here? Well, I was hiding in the wardrobe in the spare room, and...แล้วเธอมาอยู่นี่ได้ยังไง จริงๆแล้ว ฉันกำลังซ่อนตัวอยู่ในบ้าน ในห้องว่าง
In the future, I hope that every student will follow exactly the school regulations on wardrobe and hairต่อไปนี้ ครูหวังว่านักเรียนทุกคน จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการแต่งกาย และทรงผม
How would you like to buy a new wardrobe today?ผมชื่อคีธ วันนี้คุณอยากจะ
You went through the wardrobe too.เธอเข้าตู้เสื้อผ้ามาเหมือนกันหรอ
That is, until they found the wardrobe once again.จนกระทั่งวันนึง พวกเขาพบกับตู้เสื้อผ้าอีกครั้ง
Can we get Wardrobe down here, please?ขอพวกเราแต่งตัวหน่อยฮะ
I got my entire wardrobe from this place. Set me back about $40, but it was worth it.ผมเจอบางอย่างในกระเป๋าคุณ
Every possible wardrobe combination at your fingertips.ยกทั้งตู้เสื้อผ้ามารวมกันไว้แค่ปลายนิ้ว
I'll e-mail you my wardrobe choices each morning so that our outfits won't clash.ฉันจะส่งอีเมลไปให้เธอตอนเช้าว่าจะใส่ชุดอะไร จะได้ไม่ซ้ำกัน
I think there's something in your wardrobe trying to get out, Tom.ฉันคิดว่ามีบางอย่างในตู้เสื้อผ้าของเธอ กำลังพยายามจะออกมานะ ทอม

-wardrobe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベビー箪笥[ベビーだんす, bebi-dansu] (n) small-sized wardrobe
ワードローブ;ウォードロウブ;ウォードローブ[, wa-doro-bu ; uo-doroubu ; uo-doro-bu] (n) wardrobe
洋服箪笥[ようふくだんす, youfukudansu] (n) wardrobe (esp. for Western clothes); chest of drawers; clothespress
衣装箪笥[いしょうだんす, ishoudansu] (n) wardrobe

-wardrobe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตู้เสื้อผ้า[n.] (tū seūaphā) EN: wardrobe ; clothes closet FR: penderie [f] ; garde-robe [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wardrobe-
Back to top