ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-toy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น toy, *toy*,

-toy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He made her a toy houseเขาทำบ้านของเล่นให้เธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's your little toy candy shop.ยังมี ร้านขายขนมเล็กๆด้วยนะเนี่ย
My parents gave me a toy fife when I started walking.พ่อ-แม่ ให้แตรของเล่นตอนฉันหัดเดิน.
Don't toy with me!อย่าทำเป็นเล่นกับข้า อาบู
That's strange. That's the second toy complaint we've had.นั่นแปลกที่เดียว นั่นเป็นของเล่นตัวที่สองที่มาร้องทุกข์กับเรา
You'd think they'd never seen a new toy before.นายคิดว่าเขาไม่เคยเห็นของเล่นใหม่ๆมาก่อนรึไง
Available at all Al's Toy Barn outlets in the Tri-county area.หาได้ตามร้านขายของเล่นชั้นนำ ทั่วไป
Bein' a toy is a lot better than bein' a, a Space Ranger.เป็นของเล่นที่ดีกว่าของเล่นทั่วไป ทหารอวกาศ
Any other toy would give up his moving parts just to be you.ของเล่นตัวอื่นอยากเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้เป็นเหมือนนาย
Mean, I mean, what chance does a toy like me have... against a Buzz Lightyear action figure?หมายความว่า ฉันหมายความว่า ของเล่นอย่างฉัน จะเอาอะไร... เอาอะไรไปสู้กับ บัซ ไลท์เยียล์?
There's a good toy down there, and he's gonna be blown to bits in a few minutes.ที่ถูกเอาลงไปนั่นเป็นของเล่นที่ดี และเขา จะถูกทำลายในอีกไม่กี่นาทีนี้
When Onizuka was here without the toy it was fun every dayเมื่อโอนิซึกะยังอยู่ที่นี่ แม้ไม่มีของเล่นพวกนี้ แต่มันก็สนุกได้ทุกวัน
The Happy-Go-Lucky Toy Company of Quahog, Rhode Island has released highly unsafe products into the retail market.ดูเหมือนว่า บริษัทแฮปปี้ โก ลัคกี้ ที่เมืองโควฮ็อก รัฐโร็ด ไอร์แลนด์ ได้หลุดสินค้าที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งมายังตลาด

-toy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积木[jī mù, ㄐㄧ ㄇㄨˋ, 积木 / 積木] toy building blocks

-toy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトグッズ[, adarutoguzzu] (n) sex toy (wasei
おもちゃ屋;玩具屋[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture)
トイピアノ[, toipiano] (n) toy piano
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
兵隊人形[へいたいにんぎょう, heitainingyou] (n) toy soldier; soldier figurine
弄び物;もてあそび物;弄物(io)[もてあそびもの, moteasobimono] (n) plaything; toy
歯固め;歯固(io)[はがため, hagatame] (n) (1) tooth hardening toy (for infants); teether; teething ring; (2) tooth hardening meal; New Year's feast
浮人形[うきにんぎょう, ukiningyou] (n) (obsc) plastic toy (e.g. fish) suspended in a sealed glass tube filled with fluid; toy for use in the bath
玩弄[がんろう, ganrou] (n,vs) make sport of; toy with; play with
破魔弓[はまゆみ, hamayumi] (n) (ceremonial) bow used to drive off evil; toy bow and arrow
竹とんぼ;竹蜻蛉[たけとんぼ, taketonbo] (n) small wooden Japanese toy that flies when spun between the palms of one's hands
線香花火[せんこうはなび, senkouhanabi] (n) (See 花火線香) toy fireworks; sparklers
縫いぐるみ;縫い包み[ぬいぐるみ, nuigurumi] (n) stuffed toy; plush toy; plush toys; soft toy; cuddly toy
花火線香[はなびせんこう, hanabisenkou] (n) (rare version) (See 線香花火) toy fireworks; sparklers
赤べこ[あかべこ, akabeko] (n) toy from Fukushima prefecture in the shape of a red cow, also used as a talisman against smallpox
遊び道具[あそびどうぐ, asobidougu] (n) plaything; toy

-toy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของเล่น[n.] (khønglen) EN: toy ; plaything FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ของเล่นเด็ก[n. exp.] (khønglen de) EN: toy ; plaything FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ละครยก[n.] (lakhønyok) EN: toy theater FR: théâtre miniature [m]
ลูกโป่ง[n.] (lūkpōng) EN: balloon ; toy balloon FR: ballon d'enfant [m] ; ballon (de baudruche) [m]
ร้านขายของเล่นเด็ก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: toy shop FR: magasin de jouets [m]
ร้านของเล่น[n. exp.] (rān khøngle) EN: toy shop FR: magasin de jouets [m]
ตุ๊กตาล้มลุก[n.] (tukkatāloml) EN: rocking doll ; weeble wobble ; roly-poly toy FR:

-toy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babyspielzeug {n}baby toy
Managerspielzeug {n}executive toy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -toy-
Back to top