ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shocking-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shocking, *shocking*,

-shocking- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดแปลบ (v.) have shocking pain See also: have shooting pain Syn. เจ็บแปลบ
เจ็บแปลบ (v.) have shocking pain See also: have shooting pain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's one of the most shocking things in the war.จะออกมาจากสงครามและ เดกส มา
That is very shocking in the outfield.คนดูด้านขอบสนามยังช็อคกันอยู่ครับ
It is shocking new evidence.เป็นหลักฐานใหม่ตกตะลึง
But it is shocking that poor Lydia should have been sent away from Brighton.แต่น่าตกใจจังที่ลิเดียที่น่าสงสาร จะต้องถูกส่งออกไปจากไบรตัน
And do you know what the shocking diagnosis was, Mandy?แล้วคุณรู้มั้ยว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรค ที่ทำให้ตกใจกันมากเลย แมนดี้
These shocking images just in.ภาพที่น่าตกใจพวกนี้เพิ่งจะเข้ามา
What a new shocking experience.นี่มันเป็นประสบการ์ณอันแสนจะน่าตกใจ
"A Shocking Confession Jenny was a fake!""คำสารภาพสะเทือนวงการ เจนนี่โกหก"
From now on,we tell each other every shocking detail of our lives.จากนี้ไป เราจะไม่มีความลับต่อกัน
It's shocking how many kinds of addiction exist.มันน่าตกใจแค่ไหนกับวิธีนี้
A shocking and grusome discovery of the cost of florida yesterday.การค้นพบที่น่าตกใจและสยดสยอง จากนอกชายฝั่งฟลอริด้าเมื่อวานนี้
A shocking discovery has been made here at Lake Springfield.มีการค้นพอถังใส่ขี้หมูในทะเลสาบสปริงฟิลด์

-shocking- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショッキングピンク[, shokkingupinku] (n) shocking pink

-shocking- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลายมือที่แย่ที่สุด[n. exp.] (lāimeū thī ) EN: shocking handwriting FR:
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
ระทึกขวัญ[adj.] (ratheuk khw) EN: shocking ; thrilling FR:
ทุเรศ[adj.] (thurēt) EN: awful ; pitiable ; abominable ; shocking ; obscene ; shabby FR: choquant

-shocking- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstößig {adj} | anstößiger | am anstößigstenshocking | more shocking | most shocking
schockierend {adj} | schockierender | am schockierendstenshocking | more shocking | most shocking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shocking-
Back to top