ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shangri-la-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shangri-la, *shangri-la*,

-shangri-la- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're in Shangri-la and all I have is two shots.พวกเราได้มาอยู่ในแชงกริ-ลา แต่ฉันดันเหลือแค่เพียง 2 ช็อต
If the Emperor reaches Shangri-La and drinks from the Pool of Eternal Life, he will raise his army and no one will be safe.หากฮองเต้ไปถึงแชงกรีล่า ได้ดื่มน้ำจากบ่ออำมริตแล้ว พระองค์ก็จะปลุกชีพกองทัพซึ่งคิดว่าคงจะไม่ปลอดถัยแน่
Much as I'd like to stay this boyishly handsome forever, Shangri-La is a crock.ถึงฉันอยากจะดูดีไปอย่างนี้ตลอด\ แต่แชงกรีล่าเป็นแค่นิยาท
The Gateway to Shangri-La lies in a mountain pass high in the Himalayas.ประตูชัยเข้าแชงกรีล่า อยู่ในช่องเขา เหนือเทือกเขาหิมาลัย
We've got to take him to Shangri-La now!ต้องพาเขาไปที่แชงกรีล่าเดี๋ยวนี้. เพราะมันเป็นทางรอดเดียว
This gem, this Shangri-La graciously invites the Ethiopian refugees to enjoy safe lodging and cool ocean breezes on its sand-swept beaches.อัญมณีแห่งนี้ แชงกรีล่าแห่งนี้ ขอต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวเอธิโอเปียทุกคน มาเพลิดเพลินกับความปลอดภัย และลมเย็นมหาสมุทร

-shangri-la- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香格里拉[Xiāng gé lǐ lā, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄌㄚ, 香格里拉 / 香格裡拉] Shangri-La (mythical location); Shangri-La, adopted name of Zhong Dian 中甸 in southwest Yunnan (Tibetan Gyeltang or Gyalthang, in former Tibetan province of Kham)

-shangri-la- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャングリラ[, shangurira] (n) Shangri-la
桃源郷;桃源境(iK)[とうげんきょう, tougenkyou] (n) Arcady; Eden; Shangri-la

-shangri-la- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงแรมแชงกรีลา[TM] (Rōngraēm Ch) EN: Shangri-La Hotel FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shangri-la-
Back to top