ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scream-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scream, *scream*,

-scream- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ
By the time we got to him, he was just sitting there trying to scream with his face ripped off.กระจกหน้ารถ ตามเวลาที่เรามี ให้กับเขา, เขาเป็นแค่นั่งอยู่ที่นั่น พยายามที่จะกรีดร้องด้วยความ ใบหน้าของเขาฉีกออก
We didn't hear the cook scream because Mrs. Peacock was screaming about the poisoned brandy.เราไม่ได้ยินเสียงร้องของแม่ครัว เพราะคุณนายพีคอร์คกรีดร้อง เรื่องบรั่นดีถูกวางยาพิษ
I think he like to scream at us.ข้าคิดว่า เขาชอบทำเหมือนเราเป็น ...
Hell, yes. I ain't nothin' to scream about, but... Lennie's strong as a bull.แน่นอน ฉันไม่มีอะไรจะบ่นหรอก แต่ เลนนี่แข็งแรงอย่างกับวัว
Pumpkins scream in the dead of nightราชาฟักทองคำรามลั่นในค่ำคืนแห่งความตาย
Everybody scream Everybody screamทุกคนร้องตะโกน ทุกคนร้องเรียก
And scream like a banshee Make you jump out of your skinและกรีดร้องเหมือนคนตาย / ทำให้เธอต้องโดดโหยง
No animal nor man can scream like I canไม่มีสัตว์ตัวไหน ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะกรีดร้องได้แบบฉัน
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย
Let's shout, make a fuss Scream it out, wheeมารื่นเริงกันเถอะ/Nวี้วววว
[ Loud, High-Pitched Scream ][ดังแหลมสูงกรีดร้อง]

-scream- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hū, ㄏㄨ, 虖] exhale; scream of tiger; to call

-scream- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃっ;キャッ[, kyatsu ; kyatsu] (int) shriek; scream
泣き叫ぶ;泣叫ぶ[なきさけぶ, nakisakebu] (v5b,vi) to cry and shout; to scream
泣き喚く;泣きわめく;泣喚く[なきわめく, nakiwameku] (v5k) to bawl; to cry; to scream
金切り声;かなきり声;金切声[かなきりごえ, kanakirigoe] (n,adj-no) shrill voice; piercing cry; shriek; scream

-scream- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรีดร้อง[v. exp.] (krīt røng) EN: scream FR:
กรี๊ดสลบ[v.] (kritsalop) EN: scream ; shriek ; squall FR:
กรีดเสียงร้อง[v. exp.] (krīt sīeng ) EN: shriek ; scream FR: hurler ; crier
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
ร้องกรีด[v. exp.] (røng krīt ) EN: scream ; shriek ; screech FR:
เสียงร้อง[n. exp.] (sīeng røng) EN: scream ; cry FR: cri [m] ; chant [m]
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
หวีด[v.] (wīt) EN: scream ; shriek FR:

-scream- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urschrei {f}primal scream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scream-
Back to top