ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rivalry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rivalry, *rivalry*,

-rivalry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They show Chandler's rivalry with Stark Cost him everything.มันบอกว่าเชนเดอร์แข่งกับสาร์คในทุกเรื่อง
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ
I've seen your works and you don't ... yeah but just for fun it's not something professional well what if the pirates and the rivalry didn't exist?ฉันได้เห็นผลงานของคุณและคุณไม่ ... ใช่ แต่เพื่อความสนุกสนาน สิ่งที่ไม่เป็นระดับมืออาชีพ สิ่งที่ดีถ้า ไพเรต และการแข่งขันไม่อยู่?
But it wasn't about rivalry anymore.เอ็ดเวิร์ดเกลียดวิธีนี้ แต่เขาไม่มีทางเลือก
Is demise the only thing that can bring an end to your rivalry with Biryu?การตายเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้การแข่งขันระหว่าง เสด็จพ่อและฝ่าบาทจบลงได้หรือทเพคะ
Is there any sibling rivalry there?แล้วพี่น้องมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ?
I know this rivalry thing has gotten heated in the past, and I'm sure this development doesn't help.เธอร้ายกาจ แข็งกร้าว และเธอไม่เคยฟังคำว่าได้โปรดและ...
Could there have been another rivalry between them?เป็นไปได้รึเปล่าว่ามี การแข่งขันระหว่างพวกเธอ
So we've got some sister rivalry going on here?งั้นเราก็มีการแก่งแย่งระหว่างพี่น้องที่นี่?
I'm thinking of putting out a feature article. Don't you two have a cool rivalry going?ฉันพยายามที่จะนำเสนอข่าวพิเศษ นาย 2 คนไม่ใช่คู่แข่งกันงั้นหรอ?
But the fiercest rivalry was between two fighters from Pittsburgh with the names Razor and Kid.แต่การแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่าง สองนักสู้จากพิตส์เบิร์ก ... มีชื่อมีดโกนและเด็ก
So many times in a three-fight rivalry the rubber match is the best.ดังนั้นหลายครั้งใน การแข่งขันสามการต่อสู้ ... ตรงกับยางที่ดีที่สุดคือ

-rivalry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
励み合い[はげみあい, hagemiai] (n) competition; emulation; rivalry
派閥争い[はばつあらそい, habatsuarasoi] (n) factional dispute; factional strife; rivalry between factions
競合関係[きょうごうかんけい, kyougoukankei] (n) competitive relationship; rivalry
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality

-rivalry- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkurrenzkampf {m}competition; rivalry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rivalry-
Back to top