ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-puzzling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น puzzling, *puzzling*,

-puzzling- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have been puzzling over how it works... especially how the butterflies fly.ผมงงว่ามันทำได้ยังไง.. โดยเฉพาะเรื่องผีเสื้อ
Right now she might be puzzling and amazing to me, but if I keep seeing her, that woman will at some point become a commonplace woman to me.ตอนนี้เธออาจจะทำให้ฉันงงงวยและประหลาดใจ ถ้าฉันไปพบเธอตลอด ผู้หญิงคนนั้น ก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดาสำหรับฉัน
Well, that explains those puzzling camel race photos on your Facebook page.มิน่าถึงมีรูปอูฐวิ่งแข่งน่าฉงน ในหน้าเฟสบุ๊คของคุณ และลองคิดนี่ดูสิ
David Eagleman of the Baylor College of Medicine has spent much of his career puzzling out how humans perceive time.เดวิด อีกลแมน ของวิทยาลัย การแพทย์เบย์เลอร์ มีการใช้จ่ายมากในอาชีพของเขา งงออกว่ามนุษย์รับรู้เวลา
I could use your astronomical puzzling expertise. Oh. No, I can't.ผมจะได้ใช้ทักษะความชำนาญ ด้านดาราศาสตร์ของคุณ ไม่ ไม่ได้ๆ
About to analyze insects and particulates to help solve this mysterious and puzzling crime.เกี่ยวกับการวิเคราะห์ แมลงและอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรม ที่ลึกลับและน่าพิศวงนี้
Our lives unfold before us like puzzling reflections in a mirror.ชีวิตของเราก่อนที่จะแฉเรา งงเหมือนภาพสะท้อนในกระจก
But the thing is we've been debating the puzzling question of planetary motion.คำถามงงการเคลื่อนที่ ของดาวเคราะห์ เราทุกคนยอมรับว่าแรง ของสถานที่บาง
There's only one thing puzzling me.มีอย่างหนึ่ง ที่ฉันสงสัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -puzzling-
Back to top