ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pick-up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pick-up, *pick-up*,

-pick-up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that your pick-up line?นี่เรียกฉันว่าอะไรนะ ?
We're coming live from the Key Biscayne causeway where at least ten police cars are in hot pursuit of a stolen red pick-up truck.เรากำลังรายงานสด... จากทางหลวงสาย Key Biscayne ที่ชึ่งมีรถตำรวจ10คันกำลังไล่ตาม...
And I don't think his pick-up could make it down here anyway.แล้วผมก็ไม่คิดว่ารถปิคอัพของเขาจะมาถึงที่นี่ได้
We need a pick-up seven blocks east of the Plaza.เราต้องการคนมารับด่วนที่ สาย 7 ทางตะวันออกของพลาซ่า
As you can see, Crawford Road is mostly these little cinder-blocky, pick-up trucky places, plumbers, carpenters, little local people of that sort.ที่คุณสามารถดู, ครอว์ฟถนนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นถ่านบล็อกเล็ก ๆ น้อย ๆ รับ Trucky สถานที่ช่างประปาช่างไม้ คนในพื้นที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการจัดเรียงที่
Darling, my mate wants to try out his pick-up routine on you.คนสวย, เพื่อนเราอยากจะลองจีบเธอ โอเคมั้ย?
Didn't seem like a pick-up line with a lot of mileage to it.เลยยังไม่เห็นเส้นทาง ที่ต้องผ่านไป อีกกี่หลักไมล์
We're relocating to the pick-up location.เราจะต้องย้ายไปยังจุดรับ
Sixteen-year-old male spit up blood during a pick-up basketball game.ชาย อายุ16ปี ขากเป็นเลือด ระหว่างเกมบาส
Laundry pick-up was yesterday.ร้านซักรีดมาเอาไปแล้วเมื่อวานหนิ
You should vary the pick-up and drop-off times.คุณน่าจะลองเปลี่ยนเวลา รับ-ส่ง ดูนะ
It's the pick-up location of the bag that your jacket came from.มันคือที่ๆมีการรับส่งกล่องบริจาคที่มี แจ็กเก็ตของเธออยู่

-pick-up- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唱头[chàng tóu, ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ, 唱头 / 唱頭] pick-up (carrying gramophone needle)

-pick-up- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口説き文句[くどきもんく, kudokimonku] (exp) chatup line; pick-up line; (loving) words
耳学問[みみがくもん, mimigakumon] (n) pick-up knowledge; second-hand knowledge; hearsay

-pick-up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะบะ[n.] (kaba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck FR: pick-up [n] (anglic.)
กระบะ[n.] (kraba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; truck (Am.) FR: pick-up [n] (anglic.)
กระบะลอย ; กะบะลอย[n. exp.] (kraba løi [) EN: high-lift pickup truck FR: pick-up surélevé [m]
ปิคอัพ[n.] (pik-ap) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; pickup car FR: pick-up [n] (anglic.)
รถกระบะ[n.] (rotkraba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; truck (Am.) FR: pick-up [n] (anglic.)
รถปิคอัพ = รถปิคอัป[n. exp.] (rot pik-ap) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; pickup car FR: pick-up [n] (anglic.)
สองแถว[n. exp.] (søng thaēo) EN: jitney ; pick-up truck ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; two-row seat bus FR: taxi collectif [m] ; taxi-bus [m] ; camionnette-bus à deux banquettes [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pick-up-
Back to top